Roční školné získal malý Tomáš z azylového domu

Tříletý Tomáš Drozd může rok navštěvovat soukromou jazykovou mateřskou školu. I přesto, že si to jeho rodiče nemohou dovolit. Umožnila to Asociace předškolního vzdělávání ve spolupráci s Prahou 6 a Maxíkovou jazykovou na Strahově, kterou nyní malý Tomáš navštěvuje.

Zástupce asociace Pavel Tuleškov předal v říjnu mamince Anně Šimečkové šek na školné ve výši 146 988 Kč. Částka je určena k pokrytí nákladů spojených s docházkou v tomto roce. „Jsme rádi, že si i v dnešní době lidé vzpomenou na ty, kterým štěstí v životě tolik nepřálo, a jsou ochotni pomoci. S radostí jsme přijali nabídku nadačního fondu Asociace předškolního vzdělávání a pomohli vytipovat vhodného příjemce školného,“ uvedl radní pro školství Ondřej Balatka. „Podmínkou pro získání tohoto místa byla tísnivá rodinná, sociální a finanční situace. Po zvážení všech okolností bylo rozhodnuto, že místo ve školce obdrží paní Anna Šimečková pro svého syna Tomáše Drozdu,“ zdůvodnil výběr uchazeče vedoucí odboru školství Jan Holický. 

Anna Šimečková vyrůstala v dětském domově, kde zůstala do dospělosti. Po vyučení pracovala jako pomocná kuchařka a bydlela v podnájmu, když otěhotněla. Tehdejší podnájem musela opustit, proto požádala Prahu 6 o azylové bydlení. Od listopadu 2006 bydlí společně se synem Tomáškem v Azylovém domě Vinička. S otcem dítěte fungují jako rodina. V azylovém domě se Anna díky péči sociální pracovnice naučila starat o dítě, o domácnost a hospodařit s financemi.


Malý Tomáš se rozkoukává v soukromé jazykové školce, kterou navštěvuje díky Asociaci předškolního vzdělávání.