Věda a slavná stavba Prahy 6

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR pořádá v rámci Týdne vědy a techniky Dny otevřených dveří pro veřejnost v sobotu 7. listopadu na Flemingově náměstí 2 v době od 9 do 16 hodin.

Není chemie jako chemie – chcete se dovědět více o práci tohoto ústavu?

Návštěvníci si mohou prohlédnout budovu ústavu, která byla zařazena mezi slavné stavby této městské části, dále pak prostory a laboratoře ústavu, dostane se jim zasvěceného výkladu např. o tom, jak je chemie důležitá pro biomedicínské aplikace, jak lze pomocí rostlin odstraňovat škodlivé látky z životního prostředí či jak komunikuje hmyz.

Informace: www.uochb.cz nebo 220 183 205.