Výstava německé malířky Sigrid Engelbrecht z partnerského města Bayreuthu

Výstava Obrázky 2004-2009 je přístupná v prostorách Národní technické knihovny od 4. do 17. listopadu.

„Cesty vznikají tak, že po nich kráčíme“. Citát Franze Kafky je mottem Sigrid Engelbrech. Je volně tvořící diplomovanou designérkou a malířkou, vedoucí seminářů i autorkou a komunální političkou. Jako malířka od roku 1989 zorganizovala více než 20 samostatných výstav v Německu, ve Francii a v Rakousku s povětšinou abstraktními pracemi s výrazným barevným řešením.
Výstava představuje díla z období let 2004 až 2009, ve kterých se vyrovnávala se svým nádorovým onemocněním. Do svých obrazů vkládá své pocity, sny, přání a naděje, pracuje převážně intuitivně.

Je rovněž autorkou pěti populárně naučných knih na různá témata v oblasti rozvoje osobnosti, vydaných renomovanými vydavatelstvími v Německu a ve Švýcarsku. Zvláštní pozornost věnuje tématickým oblastem kreativity, zvládání stresu, zacházení s krizemi a tajemství umění života.