Babyboom nepolevuje, přetlak vyřeší nové školky

Nedostatečný počet míst ve školkách pro děti z Prahy 6 by mohly vyřešit nové školky. Jedna z nich by měla vyrůst do dvou let na Petynce. Navštěvovat by ji mohlo až 75 dětí.

Počet dětí, které se každoročně hlásí do mateřských škol, v posledních letech neustále převyšuje možnou kapacitu míst v Praze 6. A to i přesto, že městská část navyšuje počty míst rekonstrukcemi stávajících školek, přestavbami školnických bytů na třídy, změnou dispozic místností nebo přístavbami. V letošním roce byly školky nuceny odmítnout 331 žadatelů z Prahy 6, dalších padesát z okolních městských částí nebo obcí. Díky rekonstruk cím se při dodatečných zápisech podařilo umístit dalších 125 dětí.

 

Již v roce 2010 by mělo dojít k budování dalších kapacit a radnice doufá, že se příští rok podaří vyhovět naprosté většině šestkových rezidentů. Přesto počty žadatelů ale stále ještě rostou.

 

Řešení vidí radnice ve stavbě nových školek, pro které hledá vhodné po zemky. Jedním takovým by mohla být školka umístěná do areálu koupaliště Na Petynce.

„V současné době se provádí tzv. ověřovací studie,“ sdělil ředitel společnosti Sneo Alois Novák. Studie ověří, zda je záměr realizovatelný z pohledu prostoru, infrastruktury i financí. Společnost Sneo, kterou vlastní městská část, by měla být investorem. Stavba podle odhadů přijde na 40 milionů korun.

 

Školka má být umístěna do málo využívané severní části areálu koupaliště, přilehlé k ulici Na Hubálce. Stavba má naprosto výjimečné architektonické řešení. „Návrhy pocházejí z archi tektonického studia Znamení čtyř a mají řadu originálních řešení. Školka bude zapuštěna do terénu a část venkovního hřiště by se měla ocitnout na zazeleněné střeše,“ vysvětluje Bohumil Beránek, vedoucí odboru územního rozvoje.

 

Nová školka, která uspokojí zejména rodiče z oblasti Střešovic, bude mít kapacitu 75 míst rozdělených do třech oddělení. Ty se ovšem slévají v jeden prostor, oddělené jsou pouze tři lehárny v kruhových věžích, do kterých se stoupá po schodech do patra.

 

Úzké spojení s areálem koupaliště vybízí ke směřování školky jako sportovní. „Uvažujeme o tom, že by byla za měřena na výuku plavání a další na sportovní aktivity a pobyt v přírodě,“ sdělil starosta Tomáš Chalupa.

 

Kromě školky Na Petynce plánuje městská část postavit novou budovu školky ve Velvarské ulici. Další školka by měla vyrůst při parčíku na Malém Břevnově. Radnice počítá, že po odeznění babyboomu by se tyto prostory snadno změnily v komunitní centrum, které v Malém Břevnově také chybí.