Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

Stanice techniků - Pod Juliskou 2a, 160 00 Praha 6

11. 12. Minikurzy zdarma pro veřejnost – fotografie Volný cyklus kurzů, určených dětem a mládeži od 12 let. Téma: Portrét a svět- lo v ateliéru – výtvarná a technická stránka světla, fotoaparát a jeho možnosti, tvář a autorské pojetí.

11. – 12. 12. 10 000 m Podbabou Tradiční automobilový závod modelů na 40 m dlouhé autodráze Stanice tech- niků. Závod je určen široké veřejnosti a držitelům licence Svazu modelářů ČR. První den se bude soutěžit od 16 do 22 hod, druhý od 8 do 18 hod. Vstup volný.

19. 12. Předvánoční Den otevřených dveří Výtvarné a fotografické dílny, modelářské prezentace, závody na autodráze, relax u kulečníku a fotbálku, elektronická dílna, filmové projekce z dílen ama- térských autorů. Návštěvníci uvidí v provozu kolejiště se 400 m kolejiva, for- mátu H0, mohou si vyzkoušet jízdu na šestiproudé, 40 m dlouhé autodráze, poradenství pro „domácí modeláře“. Vstup volný.

Kontakt: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, Pod Juliskou 2a, 160 00 Pra ha 6, tel. 224 310 240, www.hobby.cz, info@hobby.cz