Praha 6 vyhlašuje boj hazardu

náhled souboruŽádné herny, žádná kasina, žádné výherní automaty v hospodách a restauracích. Tak by měla  v bu  doucnu vypadat Praha 6 podle jejích radních. V cestě jim stojí jediná věc – musí se změnit loterijní zákon. Díky tomu současnému naopak počet kasin za bezmocného přihlížení obce neustále roste.

Starosta Chalupa proto vytáhl do boje proti hazardu: „Zavádíme nulovou toleranci pro hazard v Pra ze  6. Nechceme tu ani kasina, ani herny, ani automaty v hospodách,“ říká rozhodně. Praha 6 podporuje iniciativu hlavního města Prahy ke změně současného loterijního zákona. „Jde o brutální, špatný zákon,nepomáhající obci,“ zlobí se Chalupa. „Ministerstvofinancí, a to zejména od té doby, kdy v jeho čele bylMiroslav Kalousek, dělá vše pro to, aby se hernypovolily, kdekoliv je to možné.“ Praha 6 chce, abypro kasina povolovaná ministerstvem financí platil stejný režim jako pro hrací automaty regulované ma gistrátem. To znamená, že rozhodující slovo by mě la obec. „V tom případě všechny hrací automaty za kážeme a na území Prahy 6 nepovolíme jediný,“ říkástarosta bez ohledu na to, kolik peněz by ubylov obecním rozpočtu.

Radnici k tomuto kroku vede nejen nesouhlas veřejnosti, která herny vnímá oprávněně negativně.„Hazard s sebou nese doprovodnou drobnou kriminalitu. Navíc trend poslední doby, kdy malé provozovny nemají na nájemné a jsou nahrazovány hernami, způsobuje, že se mění čtvrť tak, jak si nikdo z násnepřeje,“ vyjmenovává Chalupa. Týká se to zejména Dejvic, ale také Břevnova, Bělohorské ulice, Petřina dalších.

Hrozba videoterminálů

Kdyby Praha 6 nyní prosadila zrušení všech téměř tří set hracích přístrojů, které podléhají vyhlášce hlavního města, byla by to cesta z louže pod okap. „Pokudzrušíme automaty, které povoluje magistrát, budou okamžitě nahrazeny násobkem automatů, které povolí ministerstvo financí, a my se o tom ani nedozvíme,“popisuje Chalupa mizerný zákon. Na ty „magistrátní“ má obec alespoň vliv. Praha 6 takto již dříve omezila hrací dobu na dobu od 16 do 24 hodin a zakázala herny v blízkosti škol. Výsledek: rapidní nárůst heren s videoloterními terminály (VLT), které povoluje ministerstvo financí. V červnu letošního roku bylo v městské čás ti podle informací z ministerstva povoleno 196 videoterminálů, už v listopadu to bylo 277. Obec se tak i přes snahu výrazně omezit hazard dostává do neřešitelné situace.

Rozdíl mezi oběma hazardními stroji, které se na pohled od sebe moc neliší, je ve skutečnosti značný. Zatímco výherní hrací přístroj (reguluje vyhláška magistrátu) stojí v herně a funguje jako samostatný stroj, videoterminály (povoluje ministerstvo) jsou napojeny na server, jenž je v sídle firmy, která jej provozuje. Tyto stroje umožňují vsadit mnohem vyšší částky a hráči je prohrají mnohem rychleji než u běžných automatů.

Nechceme peníze z hazardu

Starosta Chalupa neuznává ani argument, že peníze z hazardu přispívají několika miliony do státního rozpočtu. „Tvr dím, že jsou jiné kapitoly, kde se dají miliony ušetřit.“ Nezájem o špinavé peníze Praha 6 dokazuje i tím, že chce výrazně omezit provoz výherních hracích přístrojů, ze kterých plynou peníze do obecní kasy. Například v loňském roce to bylo 21 milionů korun. „Domníváme se, že ani příjmy v této vý ši nemohou snížit dopad negativních jevů, které jsou s provozem automatů spojeny,“ vysvětluje Chalupa i přesto, že částka 6 milionů z výtěžku z automa tů byla letos použita na rekonstrukci MŠ Terronská. Návrh nové vyhlášky na zrušení míst, kde se mohou provozovat výherní hrací přístroje, podmínili radní Prahy 6 tím, že na zrušených místech nebudou VHP nahrazeny videoloterními terminály. Tuto podmínku lze splnit až po změně zákona. Praha 6 si zatím po svítí na poslední herny a automaty, kte ré jsou v obecních nebytových prostorách. „Cílem je, aby v našich do mech nebyla žádná herna. To můžeme regulovat podmínkami výběrového řízení,“ říká Chalupa.