Praha chystá nový územní plán

Hl. město Praha chystá nový územní plán pro Prahu. Do 9. 12. je možné podávat námitky a připomínky na odbor územního plánu magistrátu.

Městská část proto připravila pro své občany prezentaci koncepce územního plánu. Ta se uskuteční 3. a 4. prosince od 9 do 18 hodin v prostorách noční knihovny Národní technické knihovny v Dejvicích. Připraven k vysvětlením bu de vedoucího odboru územního rozvoje Prahy 6 Bohumil Beránek.

K tématu územního plánu se uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, a to v pondělí 7. 12. od 18 hod. v kongresovém sále Masarykovy koleje v Thákurově ul., Praha 6.

Výhled na dalších 10 let

Územní plán je jeden z nejdůležitějších dokumentů, který zastupitelstvo hlavního města po dobu své činnosti schvaluje. V něm bude zakotven rozvoj celé čtvrti po dobu dalších deseti let. „V územním plánu je zakotven názor na zeleň, názor na dopravu, na funkční využití ploch, rozvoj čtvrti jako takový, a tak dále,“ popisuje Beránek.

Veřejné projednání územního plánu se konalo 23. listopadu v zasedacím sále magistrátu. Do 15ti dnů od tohoto data, tedy do 9. 12. 2009 mohou podávat námitky majitelé pozemků. Připomínky k územnímu plánu mohou podávat občané i městská část.

Nepochopené náměstí

Praha 6 se bude především vyjadřovat k tzv. závazné části, která je podle názoru Beránka zmatečná.

Mezi soubor připomínek ze strany městské části patří snaha povýšit zelené plochy, aby měly vyšší stupeň ochrany. Připomínky směřují i k oblasti Vítězného náměstí. „Zde jde ze strany hlavního města o nedocenění významu tohoto prostoru, který je navržen jako dopravní křižovatka. Praha 6 se domnívá, že oblast kolem Vítězného náměstí by do bu doucna měla být spíše veřejným prostranstvím.

V územním plánu by podle připomínek Prahy 6 měla být zakotvena i pro dloužená trasa metra z Motola na letiště. Ta by se měla realizovat v roce 2018-19. To odpovídá období střednědobého plánu. Podle posledních zpráv, které přinesl deník MF Dnes, ale hlavní město od této varianty hodlá ustoupit a upřednostnit prodloužení tramvaje na Dědinu a směrem k letišti.

Prezentace územního plánu: 3. a 4. 12. od 9 do 18 hodin