Rekostrukce radnice stojí víc peněz, ale je lepší

Náklady na rekonstrukci a modernizaci budovy radnice se v součtu vyšplhají na 349 milionů korun bez DPH. Novou částku, navýšenou o 40 milionů korun proti původnímu usnesení, schválili zastupitelé na jednání minulý měsíc.

„Nejde o to, že by došlo ke zdražení původního projektu. Vyskytly se ale nové úpravy, se kterými původní projekt nepočítal. Platíme novou cenu za lepší kvalitu,“ vysvětlil starosta Tomáš Chalupa. Jednou z úprav je vytvoření recepcí v každém patře, čímž vznikne centrální návštěvnický prostor. Náklady na takovou úpravu se vyšplhaly na 16 milionů korun, nosné zdi musely být nahrazeny nosnými pilíři. Peníze navíc stál i nový informační a archivační systém, na po slední chvíli se rozhodlo i o na výšení uživatelské kvality interiérů: plánované lino bude nahrazeno dlažbou nebo zátěžovými koberci. Proti plánu nakonec došlo i k navýšení počtu malých kanceláří. Všechny budou vybaveny prosklenými dveřmi.

Podstatnou novinkou je také vznik tzv. Velína, kde bude centrální pracoviště Odboru životního prostředí. Zde se bude mimo jiné monitorovat dopravní situace. „Velín bude také sloužit jako zázemí pro řízení krizových situací. Takových, jakými byly například po vodně, kdy úředníci i vedení městské části trávilo na radnici nepřetržitě téměř 14 dní,“ vysvětlil starosta. 
 

Navýšení rozpočtu na rekonstrukci radnice kritizovala komunistická zastupitelka Dagmar Gušlbauerová. Se starostou Chalupou se nicméně shodla v tom, že finální cena je pořád nižší, než kdyby se stavěl nový úřad.