Školka Bubeníčkova má nové oddělení

Vánočními trhy a besídkou oslavili děti i rodiče z Mateřské školy Bubeníčkova na Petřinách dokončení rekonstrukce školky.

Opravené a rozšířené prostory jim za městskou část předal radní pro školství Ondřej Balatka. Jak se dětem v opra vené školce líbí, se přišla podívat také náměstkyně primátora Marie Kousalíková. Díky rekonstrukci, která probíhala převážně o prázdninách, mohla školka přijmout o dvacet pět dětí více. „Vybudovalo se nové oddělení pro patnáct dětí z bývalého školnického bytu, o dalších deset dětí více mohla školka přijmout díky rozšíření dvou stávajících oddělení,“ vysvětlila vedoucí odboru technicko-investičního Olga Volková. Součástí akce za necelých sedm milionů korun byla modernizace sociálních zařízení a zateplení obvodového pláště.


V nové třídě pořádala školka vánoční trhy výrobků dětí.

„Na fa sádu jsme nechali vytvořit logo školky,“ popisuje ředitelka Kučerová. Za teplení obvodového pláště a vybudování nového oddělení v prostorách bývalého školnického bytu se realizovalo za provozu školky.