Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Rekonstrukce radnice jde do finiše. Kdy začnete úřadovat v Bubenči? Můžete nám tedy objasnit současný stav?

Rekonstrukce radnice jde do finiše. Kdy začnete úřadovat v Bubenči?

Nastává dlouho očekávaný okamžik. Opouštíme provizorní prostory v Břevnově a vracíme se do Bubenče. Přesun nebude jednoduchý, ale doufáme v pochopení občanů. Rad nice se vrací, aby se pro občany otevřela v nové podobě, s novými službami. Chce být otevřenější, čitelnější a dostupnější. Věříme že nová podoba občany nezklame. Článek o plánované rekonstrukci parku ve Struhách na japonskou za hradu vyvolal rozporuplné reakce ... Přiznám se, že mě v prvním okamžiku napadlo, „to jsme ale pěkní ne šikové“. Namísto toho, abychom obrátili v dobré, že existuje podle mé ho názoru dobrý nápad na zrekonstruování kusu dosti zanedbané části zeleně, tak namísto toho, nejspíš naší špatnou komunikací či spíše „nekomunikací“, vznikly fámy, nesmysly a na konec to vypadá, že chceme míst ním lidem vnutit něco, co nechtějí.

Můžete nám tedy objasnit současný stav?

Především není schváleno financování. Připravuje se projekt na re konstrukci parku Ve Struhách s prvky japonské orientální zahrady, nikoliv na japonskou zahradu. To sice opravdu původní myšlenka byla, protože ta rokle se k tomu nabízí, a shodli se na tom oba tvůrčí týmy. Ale bylo by to neúměrně drahé. Záměr jsme umenšili a řekli si: dobrá, udělejme projekt na standardní rekonstrukci par ku, a zkusme k tomu přidat jakýsi přídavek. Za sebe říkám, že nemám žádný problém orientální prvky nedělat. Ušetříme. Jenom si myslím, že by to byla škoda. Čtvrť našeho typu by to ozvláštnilo a dodalo jí další lesk. Když naši dědečkové stavěli bytový dům tzv. „Skleňák“, také mohli za po lovinu peněz postavit normální dům. A postavili krásnou budovu, kterou dnes máme v každé knížce o Praze 6.

Vážení spoluobčané, do nového roku přeji nám všem především hodně zdraví, rodinného štěstí a osobních i pracovních úspěchů, energii, píli, vy trvalost a tvořivost, které jsou nezbytné k tomu, aby se naše sny staly skutečností. Radostný a úspěšný rok 2010!

Tomáš Chalupa