Ulice se připravuje na zátěž

Ulice Pod Královkou spojující Břevnov s Patočkovou ulicí je neprůjezdná. Uzavřena bude do konce roku. Na komunikaci dochází k výměně povrchu. Tím se připravuje na objízdnou trasu v době uzavření Patočkovy ulice.

Kvůli malé únosnosti a také kvůli hluku je nutné vyměnit povrch vozovky z dlažby za asfalt. Od 1. března bude na tuto komunikaci převedena veškerá doprava z části Patočkovy ulice od Strahovského tunelu po Myslbekovu.

Pod ní se zahájí práce na hloubeném tunelu městského okruhu. Objízdná trasa povede od Myslbekovy ulice po Bělohorské a Pod Královkou. Ještě předtím dojde na Bělohorské ulici k výměně tramvajové trati, která je v dezolátním stavu. V rámci objízdné trasy budou také instalovány semafory. Světelné křižovatky vzniknou nově u křížení ulic Pod Královkou a Patočkova, Bělohorská a Vaníčkova a Bělohorská a Myslbekova.