Úřad se vrací do opravené radnice

Rekonstrukce radnice Prahy 6 je těsně před dokončením. V prosinci se úřad po roce a půl přesune z provizorních prostor na detašovaných pracovištích zpět do Bubenče. Po dobu stěhování bude úřad uzavřen.

„Stěhování proběhne v týdnu od 12. do 20. prosince. Po tuto dobu bude úřad pro veřejnost uzavřen. Lidé ale mohou využít služeb informačních kanceláří na Deltě, na Bělohorské, Dejvické a v Sedlci, které budou fungovat bez omezení. V provozu bude i callcentrum 220 189 111,“ sdělila tajemnice úřadu Lenka Pokorná. Informační kancelář na Petřinách v Čílově ulici je momentálně z technických důvodů uzavřena.

Od 21. prosince se znovu otevře pro občany původní budova radnice Prahy 6 v ulici Čs. armády 23. „Zde si již ve řejnost bude mít možnost vyřídit své záležitosti tzv. pod jednou střechou,“ slibuje Pokorná.

„Vstřícná radnice pod dohledem veřejnosti“ je mottem nového úřadu. Kromě zrekonstruovaných a bezbariérových prostor s centrální vstupní halou s recepcí v hlavní dvoraně nabídne úřad lidem řadu novinek: „Významný počet služeb pro občany je soustředěný do jednoho místa v rámci úřadu,“ vidí přínos nejvyšší šéfka úřadu Lenka Pokorná. Dvorana bude otevřena veřejnosti pět dní v týdnu, v pondělí až do 20 hodin. Budova dostane nový informační a navigační systém, v každém patře bude recepce s vyvolávacím systémem a místem pro čekání.

Schůzky podle Deníku

Nová služba Deník úředníka umožní občanům vyřídit si svou záležitost i mi mo oficiálně stanovené úřední dny, které jsou v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin. Prostřednictvím této služby si mohou občané v předem stanovený čas sjednat schůzku s konkrétním pracovníkem úřadu. Deník se nevztahuje na pracoviště dvorany, které mohou občané navštívit bez objednání celý pracovní týden. Ve dvoraně je pokladna, informační kancelář, služba ověřování podpisů a Czech point, možnost nahlížet do sbírek zákonů a vyhlášek, usnesení Zastupitelstva a usnesení Rady městské části, vydávají se zde formuláře a tiskopisy atd.

V rámci rekonstrukce budovy vznikla pro návštěvníky úřadu nová parko- vací místa ve dvoře budovy.

Všechny novinky poběží ve zkušebním provozu tři měsíce. „V tomto obdo bí se budeme ptát ob čanů na jejich názory, budeme sledovat, ověřovat a vy hodnocovat kvalitu těchto služeb,“ sdělila tajemnice.

Stěhování rad nice provází informační kampaň. Lidé se potřebné informace dočtou z letáků, které najdou ve svých schránkách.

Úřední hodiny Dvorany:

Pondělí 8 – 20 hod.
Úterý 8 – 16 hod.
Středa 8 – 18 hod.
Čtvrtek 8 – 16 hod.
Pátek 8 – 14 hod.

Služby ve Dvoraně radnice: