Evropská bliká oranžově

Poslední dobou je na Evropské ulici často vypínána světelná signalizace. Upozorňují na to chodci i řidiči. Projíždějící pak auta příliš nerespektují přechody pro chodce.

Ředitelka základní školy v Alžírské ulici Jana Matoušová má například obavy o děti, které děti chodí ze školy mimo dobu, kdy přechody hlídají strážnici městské policie. Problém ale není jednoduše řešitelný. K vypínání světelné signalizace dochází při průjezdu chráněných osob, tedy vládních představitelů, diplomatů a podobně. Z důvodu bezpečnosti není znám časový plán průjezdu chráněné osoby, a tím ani vypínání světelné signalizace v trase průjezdu. Krom toho, k vypínání světel dochází velmi operativně, na základě radiové komunikace mezi doprovodnými policejními vozidly a řídící ústřednou. Není proto možné obsadit dopředu jednotlivé světelně řízené křižovatky strážníky městské policie. Současné předsednictví ČR Radě EU vyvolává ve zvýšené míře diplomatickou aktivitu vysokých představitelů EU (a jejích členských států), a tím i zvýšený počet sledovaných jízd mezi letištěm v Ruzyni a centrem města. Tato zvýšená frekvence potrvá půl roku (po dobu našeho předsednictví), a poté se situace vrátí do „normálu“.

Dopravní uzavírky

V termínu od 7. 1. do 30. 4. je povolena další etapa obnovy vodovodního řadu (včetně přípojek) v ul. Terronská (úsek ul. Zelená – ul. Čínská). Provoz na komunikaci je veden v daném úseku jednosměrně, a to směrem z centra od ul. Zelená k ul. Čínská.

V termínu od 19. 1. do 30. 4. je povolena uzavírka ul. Jenečská (úsek ul. Ke Džbánu – ul. Hostouňská) z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu. Zhotovitelem stavby je Skanska CZ a.s.