Kopce hlíny z Vypichu by měly do měsíce zmizet

Břevnovská pláň má novou dominantu. Nechtěnou. Je jí hromada zeminy, kterou nákladní auta vrší za ohradou na křižovatce Vypich. Jak dlouho bude nový kopec na Vypichu strašit? Ukázalo se, že už měl být dávno pryč.

„Kontrolní prohlídka na deponii provedená 15. ledna potvrdila její nepovolené zřízení z hlediska stavebního zákona a dokonce bez platné nájemní smlouvy. Majitelem pozemku je hlavní město Praha,“ informoval Šestku vedoucí odboru výstavby Prahy 6 Petr Malotin. Na Vypichu je dočasná mezideponie materiálu vytěženého ze staveb městského okruhu a naváží ho firma 4 K-Invest, která je subdodavatelem Metrostavu. „Vše máme papírově v pořádku, s magistrátem máme nájemní smlouvu na pozemek,“ uvedl ředitel firmy pan Sedmidubský. Po chvíli však připustil, že vše bylo v pořádku do konce roku 2008, kdy smlouva skončila. „Už jsme to měli mít odvezené,“ řekl nakonec Sedmidubský s tím, že příčinou zpoždění bylo mrazivé počasí.

Na skládce je podle odhadu 50 tisíc kubíků materiálu z MÚK Malovanka a z MO Špejchar – Pelc Tyrolka. Mluvčí Mestrostavu František Polák to však popřel: „Materiál z Blanky se vozí na skládku jinam, podle mých informací na Vypich nevozíme nic.“ Ředitel divize 2 Metrostavu Ing. Miloslav Hadrava v dopisu zaslaném úřadu Prahy 6 píše, že se společností 4 K-Invest o dočasné deponii nikdy nejednali ani s ní nemají smlouvu.

Praha 6 tlačí na magistrát a na firmu 4 K-Invest, která materiál naváží, aby skládka urychleně zmizela. „Mezideponie brání pokračování výstavby bruslařské trati a sadovým úpravám okolí budoucího Kauflandu, únor byl dohodnut jako nejzazší termín odvozu,“ říká Malotin. Ředitel firmy 4 K-Invest, které jinak hrozí pokuta, slibuje: „Do měsíce to bude odvezené.“