Lidé si mohou vybrat, jakou SMS chtějí

Aktuality z radnice zasílané zdarma formou sms budou rozděleny na témata. Od února si lidé mohou zvolit, zda chtějí dostávat všechny zprávy nebo jen některé. Mohou si vybrat z nabízených okruhů: praktické informace, aktuality nebo plánované akce.

Po čtyřech letech se radnice rozhodla inovovat službu občanům, kteří se k ní mohou přihlásit formou jediné sms na telefonní číslo 605 733 680. Až dosud však byli zaregistrovaní příjemci všech zpráv, které radnice poslala. Nyní si mohou vybrat. „Ne všechny zajímá, že bude břevnovské posvícení nebo naopak si někdo nepřeje, aby chodily do mobilu zprávy o tom, kde všude neteče voda,“ vysvětluje tiskový mluvčí Martin Šalek kroky radnice. Podle něj pak tematizované zprávy z jednotlivých oblastí mohou jít více do hloubky problému, protože jsou určeny vždy těm, kteří si je přejí. Dalším důvodem pro tematizování zpráv je podle Šalka také ekonomický pohled na věc. Za dobu, co radnice službu nabízí, je počet jejích uživatelů čtyřnásobný. Z počátečních 500 uživatelů má dnes službu zaregistrováno přes 2 tisíce lidí. Radnice platí korunu za každou odeslanou zprávu registrovanému uživateli. „Pokud se počet příjemců všech zpráv sníží, ušetříme,“ počítá Šalek. Lidé, kteří jsou již k odběru zpráv zaregistrovaní a přejí si zařadit se k některému z témat, musejí znovu odeslat registrační sms stejně jako ti, kteří si službu teprve zařizují. Počítač je automaticky převede do jiné skupiny.

Jaké zprávy mohou lidé v telefonech očekávat? V případě tématu „praktické informace“ zprávy o haváriích vodovodu či jiného potrubí, informaci o lokalitě havárie a termínu ukončení, informace o dopravních uzavírkách atd. Aktuality nabídnou krátké zajímavé zprávy z Prahy 6 a plánované akce, pozvánky na akce pro veřejnost pořádané městskou částí.

Jak se registrovat?

Pro využití služby je třeba provést registraci zasláním SMS zprávy v daném formátu z mobilního telefonu na číslo 605 733 680.

Pro registrování všech témat: IK PRAHA6 REGISTRUJ
Pro registrování tématu Praktické informace: IK PRAHA6 REGISTRUJ T1
Pro registrování tématu Aktuality (tj. zajímavé zprávy z Prahy 6): IK PRAHA6 REGISTRUJ T2
Pro registrování tématu Plánované akce (tj. pozvánky na akce pro veřejnost): IK PRAHA6 REGISTRUJ T3
Formát zprávy pro odregistrování: IK PRAHA6 ODREGISTRUJ

Je důležité přesně dodržet formát zasílané zprávy včetně mezer. Platí se pouze cena za jednu registrační sms - cena dle tarifu operátora.