Na šestce praskalo potrubí – voda netekla každou chvíli

Vodovodní kohoutky roztočené naprázdno, neteče voda. Nepříjemnost, kterou tisíce obyvatel z Prahy 6 zažily v lednu hned několikrát. Potrubí praskalo kvůli mrazivému počasí, svoji roli sehrálo stáří sítí. „Od začátku roku do 25. ledna bylo v Praze 6 celkem 55 havárií různého rozsahu, a to na přípojkách, vodovodních řadech a armaturách,“ informovala tisková mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací (PVK) Marcela Dvořáková.

Největší havárie vodovodních řadů připravily začátkem ledna o vodu nejprve celé Dejvice, Bubeneč a část Střešovic, prasklé potrubí na Patočkově ulici pak Břevnov, Strahov a část Vokovic, a poté opět Dejvice. Pokaždé voda netekla minimálně 24 hodin. Po celou dobu jsme dodávku vody zajišťovali autocisternami, pomáhali nám cisternami i hasiči," řekla mluvčí PVK Dvořáková. V mrazivém počasí ale lidé marně hledali cisternové přívěsy s vodou. „Pokud klesne teplota pod bod mrazu, lze používat pouze pojízdné autocisterny,“ informovala mluvčí. Pojízdné cisterny projíždějí ulicemi a troubí, v ulicích se však objeví jednou za čas. „Cisterna projíždí a zastavuje, když se vyprázdní, musí dojet pro vodu a chvíli to trvá,“ vysvětluje mluvčí. Řadě lidí tak nezbylo, než se spolehnout na balenou vodu z obchodů, která však zmizela z regálů stejně rychle, jako ta z kohoutku.


Havárie potrubí na Patočkově ulici. 20 tisíc lidí bez vody. Unikající voda podemlela část vozovky. Staré potrubí a mrazy

Prasklé vodovodní potrubí na rohu Dělostřelecké a Slunné ulice ze 7. ledna mělo průměr 50 cm. Přestože oprava proběhla v nejbližším možném čase, dodávky vody pro tisíce lidí se podařilo obnovit až několik hodin po dokončení oprav. „Napouštění tak velkého potrubí trvá až pět hodin,“ vysvětlili pracovníci PVK přímo u výkopové jámy.

Jen o deset dní později postihla podobná nehoda Břevnov na vodovodním řadu z roku 1948. Z prasklého potrubí o průměru 30 cm se valila po Patočkově voda rychlostí až 500 litrů za sekundu. Proud vody podemlel vozovku a její část musela být uzavřena a provoz po dobu opravy byl sveden do jednoho jízdního pruhu v protisměru. Oprava se podle PVK zkomplikovala vzhledem k těsnému vedení kabelového kolektoru vedle prasklého vodovodního potrubí a blízkosti plynového potrubí. Bylo nutné udělat další výkop a odstranit velkou vrstvu betonu, a teprve pak bylo možné vyměnit cca 6 metrů prasklé vodovodní roury. Napouštění potrubí po odvzdušnění trvalo od rána do poledne opět téměř čtyři hodiny. Uzavřena tak byla po dopoledne i dočasná radnice v Břevnově.

I v tomto případě vypomáhali s dodávkami vody v pojízdných cisternách hasiči. „Bez vody zůstalo 20 tisíc lidí. Havárii takového rozsahu ale přesto nejsme schopni náhradní vodou uzásobit,“ přiznala mluvčí. Pojízdné cisterny projíždějí ulicemi a troubí. O jejich poloze se lze informovat na zákaznické lince 840 111 112. „Cisterny jsou vybaveny navigačním systémem GPS, jejich pohyb sledují pracovníci call centra,“ vysvětluje mluvčí Dvořáková. Na lince se lidé dozvědí i příčinu havárie a pravděpodobný termín jejího odstranění.

Dejvice podruhé

V neděli 25. ledna opět Dejvice. Před 16 hodinou praskl ve Slunné ulici na Praze 6 vodovodní řad o průměru 35 cm. Tlaky rozmrzající půdy nevydrželo potrubí z roku 1925. Havárie v travnatém pásu tentokrát neomezila dopravu. Náhradní zásobování zajistily znovu pojízdné autocisterny PVK a hasičů. Voda začala téci druhý den dopoledne. Například bubenečská škola ZŠ nám. Svobody 2 se rozhodla zrušit dopolední výuku, sousední Emy Destinnové se rozhodla situaci zvládnout. „Čekáme, až se natlakuje topení, děti mají ve třídách bundy. Kuchařky stihnou i uvařit oběd, ale jen jedno jídlo,“ řekla ředitelka školy Fišerová.

Podle seznamu havárií vody za tento i loňský rok je zjevné, že k haváriím dochází napříč celou šestkou, všude tam, kde je zastaralé potrubí. „I to je jeden z důvodů, proč než se pustíme do oprav povrchů vozovek a chodníků v rámci chodníkového programu, koordinujeme opravy se síťaři,“ podotýká starosta Tomáš Chalupa a dodává: „Nebudeme opravovat chodníky, aby nám je za rok rozkopali kvůli vodě nebo plynu.“ Chodníky pak městská část nechává dělat ze zámkové dlažby, aby se v případě havárie daly zase složit bez vad na kráse.

Jak hlásit havárii:

Lokalizace místa: Kdo volá, městská část, číslo popisné nebo číslo orientační objektu, kde se havárie nachází. Pokud v okolí není žádný objekt, nahlásit co nejpřesnější lokalizaci a jedná-li se o havárii vodovodu nebo kanalizace (pokud to jde viditelně rozpoznat)

Pokud je havárie přímo v objektu (tedy na vnitřních rozvodech domu) a vodu nelze zavřít nikde v domě, pak pracovníci PVK na objednání zavřou hlavní kohout z ulice. Je-li havárie na vnitřních rozvodech v domě nebo na přípojce na soukromé části, opravu hradí majitel. PVK provozují pouze část veřejnou. Havárie na vnitřních rozvodech, v bytech apod. odstraňuje instalatérská služba, nikoliv PVK.

Jak se zajišťuje náhradní zásobování vodou při havárii: 

Co dělat, když zjistíte, že někde teče voda