Podívejte se s námi

Jak se staví Blanka

Malovanka. Stavba mimoúrovňové křižovatky bude dokončena stejně jako tunely v roce 2011. V současné době probíhají práce v jižní části křižovatky. Dokončeny jsou terénní úpravy na severní straně a lávka pro pěší. Průjezd Strahovským tunelem bude zachován po celou dobu stavby.

Od Malovanky po Myslbekovu ulici bude stavba pokračovat hloubeným tunelem. Příští rok se počítá s uzavírkou části Patočkovy ulice. Od Myslbekovy po Prašný most povede tunel ražený. Ražba tunelů začne v polovině roku. V místě dnes již bývalé zahrádkářské kolonie vznikne pod hradbami nový park s jezírkem.

Do stavební jámy na Prašném mostě budou umístěny křižovatkové rampy, technologické centrum a podzemní garáže pro 463 aut. Součástí stavby je i nový most přes železnici, který bude mít dva pruhy pro auta v každém směru. S totální uzavírkou Prašného mostu se počítá příští rok.

Kvůli výstavbě hloubených tunelů na Hradčanské byla dočasně ubourána severní část vestibulu metra. Po dokončení vznikne nový podchod pod železnicí na Dejvickou a metro bude mít další výstup přímo k nádraží.

Letná. Do otevřené stavební jámy s hloubkou až 25 m budou kromě podzemní křižovatky o čtyřech tunelových rampách, vlastních tunelových trub a podzemního technologického centra umístěny podzemní garáže s 863 místy.

Tunely pod Královskou oborou: vyražen více než jeden kilometr severního i jižního tunelu. Ražené tunely povedou pod Vltavou. Poslední částí tunelového komplexu Blanka je hloubený úsek na trojském břehu. Tunely jsou zde budovány v otevřených stavebních jámách. Přes Vltavu povede nový Trójský most.