Školáci soutěžili, kdo zná lépe Prahu 6

Víte, kdy vznikl a k jaké události se vztahuje název Vítězné náměstí? A víte, zda je Šárecký potok levostranným přítokem Vltavy?  Tyto a další otázky řešili žáci 7. tříd základních škol v 1. ročníku soutěže Poznej Prahu 6, kterou pořádal Dům dětí a mládeže Praha 6 ve spolupráci s městskou částí Praha 6.

Otázky byly tématicky rozdělené do okruhů: historie a památky, místopis, zájmové a sportovní možnosti, příroda a symboly Prahy 6. Cílem soutěže bylo probudit v dětech zájem o poznávání míst, kde žijí – Prahu 6, a ukázat jim praktické propojení učiva dějepisu a občanské výchovy s reáliemi, které míjí dnes a denně při cestě do školy nebo když jdou s rodiči nakupovat. Děti zastupující 4 přihlášené školy měly dvouhodinový časový limit na vypracování otázek. Výsledky byly velice vyrovnané, když se všechny práce vešly do rozdílu pouhých 5 bodů. První místo v prvním ročníku soutěže získali žáci ZŠ Dědina, na dalších místech se pak umístili žáci ZŠ Petřiny – Sever, ZŠ Norbertov a ZŠ Petřiny – Jih. Všechna družstva prokázala až překvapivé znalosti.