Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

V Praze 6 poslední dobou neustále praská vodovodní potrubí. Dá se proti tomu vůbec něco dělat? A máte na situaci nějaký vliv? Nepoškozují výkopové práce při opravách rozsáhlý chodníkový program radnice? V blízkosti křižovatky Vypich v poslední době roste pořádný kopec a nikdo neví, odkud se ta hlína bere?

V Praze 6 poslední dobou neustále praská vodovodní potrubí. Dá se proti tomu vůbec něco dělat?

Chápu, že neustále opakující se havárie vody a prázdné kohoutky musí lidi opravdu štvát. Největší havárie v posledních dnech dokonce připravily o vodu celé čtvrti, ať už Břevnov, nebo Dejvice či Bubeneč. Pokaždé voda netekla minimálně 24 hodin. Neumím posoudit, zda je tento čas nepřiměřeně dlouhý nebo naopak mám opraváře pochválit za rychlou nápravu. Jisté ale je, že pokaždé, stane-li se havárie vody, okamžitě informujeme občany, kteří odebírají zprávy z radnice do mobilních telefonů.

A máte na situaci nějaký vliv?

Zásobování vodou je zcela v kompetenci PVK (Pražské vodovody a kanalizace), snažíme se alespoň tlačit na to, aby byly cisterny přistaveny co nejrychleji a v dostatečném množství. Bohužel, za určitých okolností, například při teplotách pod nulou, cisterny nejsou přistavovány, pouze projíždí. Osobně také kontrolujeme, zda práce na opravách vodovodních rozvodů postupují co nejrychleji.

Nepoškozují výkopové práce při opravách rozsáhlý chodníkový program radnice?

Podle seznamu havárií vody za tento i loňský rok je zjevné, že k haváriím dochází napříč celou šestkou, všude tam, kde je zastaralé potrubí. I to je jeden z důvodů, proč než se pustíme do oprav povrchů vozovek a chodníků v rámci chodníkového programu, koordinujeme opravy se síťaři. Nebudeme opravovat chodníky, aby nám je za rok rozkopali kvůli vodě nebo plynu.

V blízkosti křižovatky Vypich v poslední době roste pořádný kopec a nikdo neví, odkud se ta hlína bere?

Víme, že jde o odváženou zeminu z výkopových prací na městském okruhu. Zemina se vrší na pozemku, který magistrát hlavního města k tomuto účelu pronajal. Nicméně pouze do konce loňského roku. Nyní je po termínu a stále odvoz zeminy pokračuje. Nemůžeme to považovat za nic jiného, nežli nelegální skládku a podle toho to také budeme řešit. Navíc zemina brání pokračování výstavby bruslařské trati a sadovým úpravám okolí budoucího Kauflandu. V tuto chvíli jsme dohodli únor jako nejzazší termín odvozu.