Stavba Blanky postoupila, Hradčanská je bez tramvají

V lednu naposledy mohli cestující vystoupit z tramvaje na Hradčanské. Znovu budou moci až v polovině příštího roku. Stavba městského okruhu rychle postupuje a pro obyvatele Prahy 6 bude letošní rok zřejmě nejnáročnějším obdobím.

Výstavba úseku městského okruhu Malovanka – Pelc Tyrolka vstoupila do další etapy, a to právě do oblasti Hradčanské, kde byla již dříve uzavřena nejen část vozovky, ale také vstup do metra. Od 1. února přestaly tímto přestupním uzlem MHD jezdit tramvaje od Badeniho ulice k Prašnému mostu a v ulici Badeniho od křižovatky s Chotkovou po ulici Milady Horákové. „Výstavba této části městského okruhu pomůže Praze 6 od většiny negativních vlivů nadměrné dopravy. Zklidní ulici Milady Horákové, a tím i její široké okolí a celou oblast. Nicméně v životě je vždy něco za něco. Jak jsme upozorňovali po celou dobu, složitosti stavby odpovídá i množství vyvolaných investic i nezbytných výluk a zásahů do organizace tramvajové a autobusové dopravy. Snažili jsme se najít optimální variantu, nicméně lidé si na změnu budou muset zvyknout a za tyto nepříjemnosti se jim omlouváme,“ řekl Jiří Wolf, tiskový mluvčí magistrátu, investora stavby.

Naposledy projela tramvaj mezi Hradčanskou a Prašným mostem 31. ledna. Znovu tudy pojede až příští rok. Cestující v tomto úseku mohou využít náhradní autobusovou dopravu.

Obousměrná výluka se týká linek č. 1, 8, 18 a 20, které nyní jezdí po náhradní trase kolem Pražského hradu. Nově je zřízena obousměrná tramvajová zastávka „Zelená“ v ulici Jugoslávských partyzánů pro snadnější přestup na autobusovou linku 131. Další nová zastávka Malostranská je na nábřeží Edvarda Beneše, poblíž Úřadu vlády. Náhradní autobusová linka X-1, která dosud zajišťovala dopravu mezi konečnou zastávkou tramvají u Sparty na Letné ke stanici metra Hradčanská, je prodloužena o stanici Prašný most až do Vozovny Střešovice, stejně tak bude prodloužena noční linka X-56 (Strossmajerovo nám. – Vozovna Střešovice).

Dopravní změny v této podobě potrvají až do konce června, kdy by měl být spuštěn tramvajový provoz od Sparty až po smyčku na Špejchar. Výhledově se na konci roku tramvaje dostanou až do Badeniho ulice. V souvislosti s výstavbou tunelu bude od konce června na 61 dnů přerušen provoz vlaků v úseku nádraží Veleslavín – Masarykovo nádraží. „Nyní zjišťujeme, zda bude nutné posílit spoje MHD,“ uvedl mluvčí SŽDC P. Halla.

Na motoristy v této fázi výstavby tunelu Blanka žádné změny nečekají. Ti se stále dostávají do centra objezdovou trasou přes ulici Na Valech směrem na Klárov nebo po provizorní komunikaci přes Letnou. „Průjezd pro automobily zůstane vždy nějakým způsobem zachován po celou dobu výstavby tunelů. Výjimkou bude dvouměsíční uzavření úseku přes Svatovítskou, ale k tomu dojde zřejmě až příští rok,“ informoval Šestku František Polák, tiskový mluvčí společnosti Metrostav, která je dodavatelem staveb části městského okruhu tunel Blanka. Polák také nastínil, jakým způsobem se stavba bude dále vyvíjet a co čeká obyvatele Prahy 6 v letošním roce a na počátku roku 2010.

Výjezd ze Strahovského tunelu zůstane stále průjezdný, v polovině letošního roku se lehce narovná a přiblíží tak definitivní podobě. „Z křižovatky povede hlavní tah do tunelu Blanka, rampy pak umožní výjezdy do ostatních směrů,“ vysvětluje Polák. Definitivní podobu má i lávka pro pěší a během několika týdnů k ní přibude výtah, aby byla bezbariérová. Lidé si mohou všimnout upraveného okolí, kde vznikl nový rybníček a parkové cesty. Těžká situace nastane výhledově motoristům, až dojde k uzavření úseku Patočkovy ulice mezi Malovankou a Myslbekovou ulicí. V tomto úseku bude tunel hloubený. S předstihem řeší, zda se úsek uzavře úplně s objezdem přes Dlabačov nebo zda zůstane průjezdná polovina vozovky na úkor rychlosti stavby. Mnohem dále je staveniště za Myslbekovou ulicí. „Zde dochází k přeložkám sítí. Zlikvidovala se část zahrádkářské kolonie, prostor se vyklidil,“ popisuje Polák místo, kde v budoucnu vznikne nový park. „V tomto úseku až k Prašnému mostu proběhne ražba tunelu pod zemí, doprava se nijak neomezí,“ slibuje Polák. Ražený tunel vyústí v křižovatce Prašný most, kde se vybudují i podzemní garáže.

Příští rok se s největší pravděpodobností stane noční můrou všech, kteří jsou zvyklí pro trasu do centra využívat Svatovítskou ulici. Podle Františka Poláka v určitou dobu dojde k celkové uzavírce křižovatky. „Bude se připravovat stavba nového mostu přes železniční trať ve Svatovítské ulici. Starý se zbourá a po dobu stavby se postaví provizorní most,“ vysvětluje mluvčí Metrostavu. Dodává, že nový most bude kopií původního, s tím rozdílem, že bude širší: „Bude mít dva pruhy vozovky v obou směrech, chodníky a tramvajový pás.“ V tomto období bude výluka tramvají přes Svatovítskou a provoz zůstane zachován pouze v úseku Podbaba – Divoká Šárka. „Bez celkové uzavírky stavbu realizovat nejde,“ řekl Polák s tím, že termíny jsou zatím pouze orientační a budou se přizpůsobovat aktuálním podmínkám.

Práce na hloubeném tunelu mezi Prašným mostem a Špejcharem pokračují v úseku, který se komunikacím naštěstí vyhýbá. Stále zůstává uzavřena polovina vstupu do metra. Stavbu tunelu by mělo urychlit použití systému „milánských stěn“. Spočívá v tom, že se vybetonují obvodové stěny a strop tunelu a s jeho hloubením se začne až poté. „Je to mnohem rychlejší,“ říká Polák.

Obrovská jáma na Letné v místě budoucí křižovatky u Vorlíků je plná konstrukcí, je zde umístěna nájezdová rampa a ke konci roku by k ní měly být přivedeny tunely ze směru od Stromovky. Pod Letnou vznikají současně podzemní garáže pro více než 800 aut.

Intenzivní práce probíhají i na druhém konci stavby městského okruhu, kde končí hloubené tunely u mostu Barikádníků, a ve Stromovce, pod kterou se tunely razí. „Poté, co se dvakrát tunel propadl, máme nařízení sanovat z vrchu místa, pod kterými se tunel razí,“ sdělil Polák s tím, že lidem ve Stromovce nebude hrozit žádné nebezpečí.

Dvakrát více náklaďáků

Stavba tunelu Blanka nebude letos pro obyvatele Prahy 6 komplikací jenom v počtu dopravních omezení. Oproti loňsku výrazně naroste objem přepravovaného vyhloubeného materiálu. Prahou 6 tak budou pendlovat náklaďáky s dvojnásobnou intenzitou. Na skládku do Motola by denně oproti 70 náklaďákům v prvním čtvrtletí roku mělo v druhém čtvrtletí mířit přes 140 aut. Ty přepraví na 130 tisíc kubíků vybagrovaného materiálu. Dopad na komunikace Prahy 6 se snaží dodavatel stavby minimalizovat, jak to jde. „V zimě, kdy je více srážek, je údržba komunikací vždy náročnější. Péče o čistotu ale nezačíná až na ulici, ale při vlastní stavební činnosti. V prostoru staveniště se snažíme vždy vybudovat pokud možno dlouhou panelovou vozovku, kde by technika oklepala většinu nečistot a teprve poté odjela na veřejnou komunikaci,“ říká za Metrostav František Polák. Staveništní komunikace se čistí pravidelně, stejně jako přilehlá veřejná komunikace. „Podle druhu znečištění nasazujeme jak osádku s lopatami, tak kropicí a samosběrné vozy,“ dodává. „Pokud těžíme ve zvláště nepříznivých podmínkách, zavádíme čistý a špinavý okruh. To znamená, že v prostoru staveniště vytěžíme a na mezideponii odvezeme zeminu terenními auty a z druhé strany po čisté silnici znovu naložíme zeminu na silniční vozidla.“

Tak trochu atrakce…

Stále se měnící stavba tunelu Blanka, která zatím přináší lidem spíše nepříjemnosti, se ale pro řadu z nich stala určitou součástí života. Rozsah celé stavby je mimořádný a srovnat jej lze pouze s výstavbou prvních provozních úseků pražského metra. Proto láká zvědavé pozorovatele. Na pěší lávce nad Malovankou chodci každou chvíli pozorují ruch na staveništi, mnozí pravidelně využívají informační centrum na Letné. „Ti, kteří mají opravdový zájem, se mohou podívat přímo na staveniště,“ slibuje Polák. Informační centrum na Letné je otevřeno pro veřejnost každou středu od 14 – 18 hodin. Pro skupiny je možné dohodnout individuální návštěvu mimo tento čas přes internetové stránky www.tunelblanka.cz. Ty mimo jiné nabízejí informace o aktuálním průběhu stavby, jakož i vizualizace konečného stavu. Na neoficiálních fanouškovských stránkách www.ceskedalnice.cz si pak ve fotogalerii lidé mohou prohlédnout řadu zajímavých fotografií přímo ze staveniště.

Informace o výstavbě: www.tunelblanka.cz Podrobné informace o změnách v dopravě www.dpp.cz.

Tisícím návštěvníkem Informačního centra tunelu Blanka na Letné byla vychovatelka Magda Hlinková, která doprovázela třídu ZŠ Emy Destinnové z Prahy 6. Děti se zaujatě seznamovaly s technologií stavby, 3D vizualizací plánovaného díla, a především s proměnami území, kde se tunel buduje.