Sůl a popel na chodníky nepatří

Každý rok s příchodem sněhu a mrazu se znovu a znovu v médiích diskutuje povinnost majitelů nemovitostí uklízet přilehlé chodníky.

Podle zákona vlastník nemovitosti odpovídá za škody, které vznikly kvůli neschůdnému chodníku. S tím se vlastníci domů víceméně smířili, nyní jim ale vadí vyhláška hlavního města, která zakazuje k posypu používat sůl, škváru a popel.

„Dočetl jsem se, že se smí používat štěrk o určité zrnitosti, kde ho ale mám vzít, už jsem se nedočetl,“ stěžuje si redakci pan Jiří Draslar a navrhuje, aby v zimním období dávalo město ke kontejnerům pro tříděný odpad nádobu s tímto předepsaným posypem.

Solení chodníků magistrát nedovoluje s ohledem na ničení zeleně nebo obuvi chodců a tlapek psů. Solí na zemi trpí i omítky domů, ze kterých se sůl zadržující vodu těžko odstraňuje. Pokuta za posolený chodník může být až 30 tisíc korun.

Vyhláška stanoví, že náledí nebo sníh se odstraňují odmetením nebo odhrnutím sněhu, oškrabáním zmrazků a posypem zdrsňujícími materiály, přičemž nesmí být použito inertních posypových materiálů se zrny většími než 4 mm. „Je na uvážení každého vlastníka přilehlé nemovitosti, zda zajistí schůdnost chodníků pouze odrhnutím sněhu, oškrabáním zmrazků bez následného posypu,“ upozorňují inspektoři životního prostředí radnice Prahy 6, kteří na úklid chodníků dohlížejí. I tak je sůl na chodnících vidět často.

Odbor dopravy a životního prostředí proto prověřil možnost zakoupení inertního materiálu. Posyp je možné zakoupit i v malém množství u Technických služeb, autodoprava s.r.o., Jeremiášova ulice, Praha 5. Jedná se o bývalý areál SKANSKA, tel. č. 602 304 805. Cena za 1kg posypového materiálu je 42 haléřů bez DPH. Dále posypy nabízejí řetězce obchodů typu OBI, Baumax apod.

Návrh na přistavení kontejnerů s posypovým materiálem předá radnice Prahy 6 magistrátu. Vlastníkem většiny městských komunikací je právě město Praha, spravuje je TSK. „Magistrát přijal vyhlášku i proto, že není z finančních i časových důvodů možné zajistit na území Prahy v celém rozsahu zimní údržbu. Požadavku pravděpodobně nevyhoví, protože by si to vyžádalo nárůst nákladů,“ domnívají se úředníci z naší radnice.

Městská část Praha 6 zajišťuje schůdnost v zimním období pouze u chodníků, jejichž přilehlou nemovitostí je zeleň ve správě odboru dopravy a životního prostředí, nebo před nemovitostmi ve správě úřadu Prahy 6.