Umělecká škola z Veleslavína se stěhuje a čeká na novou budovu

Vedení základní umělecké školy Charlotty Masarykové čeká tento půlrok nelehký úkol: najít náhradní studijní prostory pro šest stovek svých žáků. V budově ve Veleslavínské ulici byla škola několik let v nájmu. V srpnu dostane výpověď.

„V současné době intenzivně jednáme s řediteli okolních základních škol o dočasném pronájmu prostor. Hodně nám pomáhá i školský odbor z radnice. Máme vytipovány určité lokality, kam by se žáci i učitelé mohli přemístit,“ říká ředitel školy Miloslav Klaus.

Příčinou nynějšího stěhování školy je prohraný soudní spor o vlastnictví celého areálu mezi ulicemi Veleslavínská, Pod Dvorem a U Zámečku, který se táhl od 90. let. „Spor byl uzavřen v roce 2003. V době, kdy jsem nastoupil jako ředitel, byla již škola v nájmu,“ říká Klaus. Druhé pololetí by žáci školy měli absolvovat v normálním režimu, stěhovat se budou od září. „A musím říci, že budovu opouštíme rádi,“ dodává ředitel. Během soudních sporů se do komplexu neinvestovalo a současný majitel se k tomu také neměl. „Provoz provázela řada havárií odpadu, vody, opadávají omítky, budovy jsou v hrozném stavu,“ říká Klaus. Již nyní je jasné, že výuka ZUŠ Ch. Masarykové se částečně přesune Na Dlouhý lán, na Gymnázium Arabská a rozšíří se působení v Nebušicích a na Dědině, kam se již dříve přesunulo taneční oddělení. „Budeme se snažit, aby výuka pro ty nejmenší a hromadná výuka, byla co nejblíže,“ říká Klaus, který si je vědom toho, že většina jeho žáků je z lokality Vokovic, Veleslavína a Červeného vrchu a dojíždění způsobí rodičům nemalé starosti. „Není to jednoduché, ale děláme, co je v našich silách,“ dodává. Vedení školy si pravděpodobně pronajme některé komerční prostory. Náklady na náhradní třídy budou podle ředitele ale menší než dosavadní pronájem. Rodiče malých umělců se ale podivují, proč se ZUŠ nedohodla s Vokovickou zvláštní školou, která sídlí přímo u křižovatky na Veleslavíně. „Bydlím naproti, a ta škola je poloprázdná,“ říká jedna z matek, které se chtějí do hledání řešení aktivně zapojit. „Myslím si, že škola s takovou tradicí, úrovní a výsledky by zasloužila lepší zacházení,“ komentuje rozstrkávání výuky po celé šestce. „První z mnou oslovených ředitelů k zabezpečení náhradního provozu naší školy byl pan ředitel z Praktické (Zvláštní) školy. Jeho odpověď nebyla kladná. Zřejmě se jedná o plnou vytíženost této školy,“ brání se Miloslav Klaus nařčení, že nehledal nejjednodušší řešení.

Nová hudebka? Snad…

S areálem hudební školy, kde už nefunguje taneční sál ani koncertní sál a budova bude prázdná do konce léta, má developer rozsáhlé plány. Vyrůst by zde měl komplex obytných domů. Ani umělecká škola by neměla zůstat bez stálého sídla. Zřizovatelem ZUŠ je magistrát hl. města Prahy. Ten také již minimálně dva roky plánuje výstavbu nové hudebky. Vyrůst by měla při Vokovické ulici, na místě, kde nyní stojí mezi třemi věžáky zchátralý a několik let opuštěný dřevěný pavilon pedagogicko-psychologické poradny. Budova by podle plánů architekta Maliny měla mít oválný tvar, dvě nadzemní patra a jedno podzemní, sál, dostatečné prostory pro výuku i koncerty. Právě podzemní žesťová část by měla být zapuštěna v terénu, aby se snížila hladina zvuku, hluk by měly pohlcovat i použité moderní materiály.

Zda stavba nakonec bude stát a jak bude vypadat, je otázkou. „V říjnu bylo vydáno územní rozhodnutí, v němž jsme umístili objekt hudební školy, povolili výjimku z odstupů a zamítli námitky obyvatel z domů Vokovická č.p. 678, 679 a 685. Do tohoto rozhodnutí se společenství vlastníků z těchto domů odvolala,“ sdělil Petr Malotin, vedoucí odboru výstavby Prahy 6. Vlastníci tří přilehlých panelových domů podepsaní pod odvoláními tvrdí, že se jim zhorší životní prostředí, budova zabrání výhledu z oken, obávají se zvýšeného hluku a výjimka z povolené odstupové vzdálenosti podle nich narušuje vlastnická práva jednotlivých vlastníků. Strachují se také o parkovací místa. Namísto dosud chátrajícího objektu naopak požadují zřízení parčíku. Obyvatelé jednoho z domů navíc namítají, že úředníci z Prahy 6 i magistrátu jsou podjatí, neboť jsou zaměstnanci investora, kterým je hlavní město.

„Spis postupujeme na magistrát a bude se projednávat znovu,“ sdělila Stanislava Kotásková z odboru výstavby úřadu Prahy 6. „Odvoláním se zahájení stavby posouvá minimálně o tři měsíce, ale může to být i o rok,“ dodala s tím, že k ní nakonec nemusí dojít vůbec. To netěší ředitele Miloslava Klause. „Doufám, že nejdéle za tři roky již budeme v novém,“ říká s tím, že v nových prostorách by k hudebnímu a tanečnímu zaměření školy chtěl přidat i výtvarnou část.

Odklad projednávání stavby rozčiluje i rodiče dětí, které uměleckou školu navštěvují a nechápou stížnosti lidí z paneláků. „V situaci, kdy jim z jedné strany hlučí Evropská ulice, z další strany staví věžáky Residence Vokovice a do dvou let má začít téměř pod okny výstavba stanice metra, mi hlučnost žáků ZUŠ a nároky na jejich parkování připadají zanedbatelné,“ kroutí hlavou další z rodičů. „Tyto námitky jsou směšné,“ přidává se další. Matky dětí se proto sdružily a nabídly vedení školy jakoukoliv pomoc, která by přesun dětí i stavbu usnadnila a urychlila. „Záleží nám na tom, kde se budou děti učit a chceme nějak pomoci,“ říkají.


Zchátralý dřevěný pavilon mezi věžáky by mohla v budoucnu nahradit nová budova umělecké školy.


Žáci ZUŠ CH. Masarykové se pravidelně představují na velkých vánočních koncertech v hotelu Crowne Plaza, bylo tomu tak i vloni v prosinci.