Českou společnost od Mnichova k válce ukazuje výstava

15. března letošního roku uplyne již 70 let od začátku nacistické okupace českých zemí a vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava.

Při této příležitosti připravil Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s městskou částí Praha 6 a občanským sdružením Post Bellum výstavu s názvem „Česká společnost od Mnichova k válce“. Návštěvníkům se bude snažit přiblížit dění a atmosféru od osudných mnichovských událostí, přes období druhé republiky, vznik protektorátu až k vypuknutí druhé světové války – tak, jak tyto měsíce prožívala a vnímala česká společnost.

Koncepce výstavy vychází ze základního předpokladu, že od 15. března měli Češi, resp. Čechoslováci, jasně definovaného protivníka v podobě německé okupační správy. Začali postupně upínat své naděje k očekávané válce, která by přivodila porážku nacistického Německa a znamenala tak možnost obnovení Československa v jeho předmnichovských hranicích. Šest měsíců, které zbývaly do vypuknutí války, je proto v Protektorátu Čechy a Morava vyplněno budováním ilegálních odbojových organizací, šířením ilegálních tiskovin, ovšem též masovými manifestacemi (převoz ostatků K. H. Máchy, církevní poutě), které jasně dokumentovaly vztah Čechů k okupantům.

V exilu se Edvard Beneš staví do čela zahraniční akce a snaží se koordinovat práci vznikajících odbojových center v zahraničí. Obyvatelstvo protektorátu si v témže čase musí zvykat na zásahy gestapa, cenzuru tisku, od října 1939 též na přídělový systém. Změnu, která zasáhla do života prakticky všech lidí, pak znamenal např. i přechod na pravostranný silniční provoz. Okupace jednoznačně vstoupila do životů všech obyvatel. Přesto (nebo právě proto) bylo vypuknutí války 1. září 1939 širokou veřejností přijato s velkým očekáváním a nadějemi.

Výstava, jež reflektuje výše uvedené momenty, je rozdělena na tři tématické části (období druhé republiky, protektorát a osobní vzpomínky pamětníků těchto událostí), ve kterých je na dvaceti panelech věnován prostor politickému dění, státoprávním změnám, domácímu i zahraničnímu odboji a v neposlední řadě každodennosti a proměnám kulturní sféry. Každý panel je doplněn fotografiemi, z nichž některé jsou české veřejnosti prezentovány vůbec poprvé.

Výstavu můžete v prostorách Písecké brány shlédnout od 13. března do 27. března, každý den mimo pondělí od 13 do 19 hodin.