Den vody v Ekotechnickém museu

V rámci Světového dne vody nabízí Ekocentrum Koniklec vybrané ekoprogramy rozšířené o zajímavé exkurze. Od 21. 3. do 10. 4. bude probíhat v Ekotechnickém muzeu v Papírenské ulici v Bubenči program „Voda na přelomu desetiletí“ pro žáky 6. – 9. tříd základních škol.

V teoretické části programu se žáci nejprve diskusní a herní formou dozvědí o stále více diskutovaném problému odvodnění krajiny. Dále bude probírán formou skupinové práce a pracovních listů problém nedostatku pitné vody, znečištění vodních zdrojů chemickými látkami z průmyslu a zemědělství, desertifikace, tání ledovců, ukládání odpadu do moří atp. Důraz bude kladen na to, jak mohou děti samy v domácnosti přispět ke zlepšení současné situace.

Druhou část bude tvořit třicetiminutová exkurze po provozní budově staré čistírny odpadních vod, která patří mezi významné objekty naší průmyslové architektury. Program, který je zdarma, lze objednat u koordinátorky Alice Wollerové na mailové adrese: alice.wollerova@gmail.com či na tel. č. 732 926 14. Více informací naleznete na csop.koniklec.cz