Mladí klavíristé hráli etudy v klášteře

Nádherné tóny klavírních etud a skladeb Carla Czerneho zazněly v únoru v Tereziánském sálu břevnovského kláštěra v podání mladých umělců. Stalo se tak během 8. ročníku přehlídky „Hommage Ă  Carl Czerny“ neboli pocta Carlu Czernemu. Na akci účinkovalo na šedesát klavíristů ve věkovém rozpětí od pěti do dvaceti let.

„Letošní ročník byl významný tím, že Carl Czerny se narodil v den konání festivalu, tedy 21. února 1791, tudíž jsme mohli oslavit 218 let od jeho narození,“ říká o festivalu Monika Šebestová za pořadatele ze společnosti Inter-podium. V rámci festivalu se uskutečnily čtyři koncerty, na kterých vystoupili žáci základních uměleckých škol a studenti hudebních gymnázií a konzervatoří nejen z Prahy, ale z celé republiky. „Festivalu se mohou účastnit všichni šikovní klavíristé, podmínkou k účasti je naučit se alespoň jednu etudu Carla Czerneho. Vítány jsou však i jiné skladby Czerneho a etudy jiných autorů.“ vysvětluje Šebestová. Na přehlídce tak kromě nejrůznějších etud Czerneho, zazněly dále velice známé a oblíbené etudy J. B. Crammera, také etudy Chopinovy a Lisztovy. Z dalších autorů zazněly např. skladby od J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, R. Schumanna, B. Martinů, M. Ravela.

Po celý den konání přehlídky vládla v sále příjemná, povzbuzující a slavnostní atmosféra. Přispěla k tomu také Vlastimila Pospíšilová, která provázela všechny čtyři koncerty. Paní Pospíšilová, dlouholetá vedoucí klavírní sekce Základních uměleckých škol a také vynikající pedagog hry na klavír, je zakladatelkou festivalu, který se uskutečnil poprvé před devíti lety. Před rokem organizaci festivalu převzalo Inter-podium. „I letošní ročník byl velmi úspěšný, dostali jsme několik příslibů o účasti příští rok,“ říká Šebestová.

Mladé umělce přišli podpořit i představitelé Prahy 6, radní Václav Širl, zastupitelé Jiří Vihan, Jaroslava Trnková, René Pekárek. „Svými zdravicemi, podporou a povzbuzujícími slovy přispěli k prestižní úrovni celé akce, čehož si velice vážíme,“ dodala Šebestová.

Festivalem se vzdává pocta C. Czernemu jako vynikajícímu pedagogovi, který dal základ modernímu pojetí klavírní hry. Jeho cvičení a etudy oplývají nejen technickou náročností, ale také nesmírným invenčním bohatstvím a jsou velmi důležitým stavebním kamenem při rozvoji pianistického umění a techniky. „Proto by měly mít pevné místo v repertoárech mladých pianistů a myslím si, že přehlídka k tomu významně přispívá,“ soudí Monika Šebestová.


Carl Czerny, klavírista a pedagog.