Nedívej se černobíle, nabádá žáky projekt

„Nedívej se černobíle“ je název dlouhodobého projektu, který pro své žáky z druhého stupně připravila škola nám. Svobody 2.

„Projekt se zabývá prevencí xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu a je zejména pro žáky devátých ročníků,“ vysvětluje autorka projektu Petra Levá. „Cílem je, aby žáci dokázali odmítnout takové jednání a chování, které obsahuje prvky rasismu, antisemitismu, netolerance a agresivity, které mohou později vést k trestné činnosti,“ říká. Škola úzce spolupracuje s památníkem Terezín, s Terezínskou iniciativou, s Židovským muzeem v Praze i s památníkem Lidice, a zapojuje se i do aktivit pořádaných těmito institucemi. Počátkem roku přijala pozvání na školu paní Jaroslava Krejsová, autorka knihy „Přes Volary přešla smrt“. Společně se svým vnukem přednášela žákům deváté třídy o holocaustu, o pochodu smrti židovských žen tak, jak si pamatovali pamětníci. Přednáška byla doplněna řadou autentických dokumentů, videoprojekcí, fotografiemi, četbou ukázek. Žáci zhlédli i naprosto šokující záběry pořízené při exhumaci hromadných hrobů. Přednáška byla pro žáky velmi zajímavá, o čemž svědčí i to, že téměř dvě hodiny pozorně naslouchali a následně téma pochodů smrti rozebírali v hodinách dějepisu. „Díky podobné akci dostala fakta, která žáci slyší ve škole, konkrétní tvář. Žáci si uvědomili, čím vším ti lidé museli projít a přemýšlí o tom, jak je možné, že se přes to dokázali přenést,“ říká autorka školního projektu. Holocaust zůstane jednou provždy věčným tématem, nevyčerpatelným svým rozsahem, a nepochopitelným kvůli nezměrnému až nepředstavitelnému počtu osobních tragedií i kvůli krutosti, jíž je schopen člověk vůči jinému člověku. „Tématu holocaustu se na naší škole věnujeme ve velké míře, a tím chci zároveň zabránit takovým informacím, že se toto téma na základních školách nevyučuje,“ dodává Levá.