Ruzyňské náměstíčko v rekonstrukci

Čtyři roky ležel na radnici Prahy 6 projekt na revitalizaci náměstí Čs. povstání. Nyní se ruzyňští dočkali.

„Dojde ke zkulturnění celého prostoru náměstí, přibudou nové chodníky, a zejména dojde k novému uspořádání parkovacích stání, která nahradí stávající tak trochu živelnou podobu,“ informuje vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Dana Charvátová.

Stavbu, jejíž náklady dosáhnou 3,8 milionu korun, realizuje odbor městského investora. „Koncem minulého roku se nám podařilo získat volné finanční prostředky od hlavního města,“ říká Charvátová. Díky úpravám se uprostřed náměstí objeví nová plocha zeleně, uvnitř se počítá s výstavbou stromů.

Vzhledem k tomu, že projekt byl řešen již v roce 2004, do doby realizace se na ploše stávající travnaté plochy podél domů na jižní straně náměstí objevily dřeviny, kterými si místní obyvatelé zkrášlili prostředí. Tato zelená plocha se však v rámci projektu částečně přesunula do středu náměstí. Na jejím místě se počítalo s výstavbou chodníku a dřeviny měly být odstraněny. „Na upozornění místních obyvatel a Sdružení přátel Ruzyně v čele s předsedkyní, zastupitelkou Hešíkovou, byl projekt přepracován tak, aby byla stávající vzrostlá zeleň navrženými úpravami co nejméně zasažena,“ informuje Charvátová.

Nový návrh řešení konzultuje radnice se Sdružením. „Oproti původnímu projektu dojde k posunu chodníku od domů směrem k parkovacím stáním. Tím se umožní ponechání téměř celé vzrostlé zeleně.“ Výjimkou je jeden jeřáb obecný, kterému se nelze při zachování koncepce řešení vyhnout. „Bude nahrazen výsadbou stromů v centrální části náměstí,“ ujišťuje Charvátová.