Školákům se otevřou brány do ciziny, cestu jim zaplatí radnice

Nejambicióznější grantový program s největším objemem peněz, navíc dotovaný dvanácti miliony korun soukromým subjektem – Letištěm Praha, spustila na začátku března radnice Prahy 6. Díky programu „Otevřený svět“ bude mít na 700 dětí z šestkových základních škol možnost vycestovat se školou na jazykové pobyty a kurzy do zahraničí. Až devadesát procent nákladů na cestu jim uhradí městská část.

„Otevřený svět je výsledkem dlouholeté snahy Prahy 6 o podporu jazykového vzdělávání žáků a navazuje na dosavadní systém podpory. Program má několik oblastí, nejzajímavější jsou právě studijní pobyty pro žáky druhého stupně základních škol. Do programu se již nyní mohou hlásit základní školy, které chtějí pro své žáky takové kurzy pořádat, “ říká starosta Tomáš Chalupa. Peníze na velkorysý grant získala Praha 6 od Letiště Praha. „Podle smlouvy poskytne partner projektu – Letiště Praha dvanáct milionů korun na tři roky, které bychom chtěli rovnoměrně rozdělit.“

Podmínkou je studium
Radní předpokládá, že by městská část mohla letos uhradit devadesát procent nákladů na dopravu zhruba sedmi stovkám školáků. „Maximální částka na žáka je šest tisíc korun. Ve výjimečných případech, jako je například cesta do USA, je možné ji i navýšit,“ upřesňuje starosta. Školáci tak budou mít možnost rozjet se do Evropy v mnohem větší míře než dosud. Pokud škola nemá navázány kontakty v zahraničí, pomůže radnice nalézt vhodného partnera v partnerských městech Prahy. Školáci tak mohou rozvíjet nejen angličtinu, ale i francouzštinu, španělštinu, italštinu, němčinu i ruštinu. Radnice má pro přidělení grantu i další podmínky: děti musí během pobytu docházet na vyučování či vypracovat z cesty cizojazyčný deník. Další podmínkou je trvalý pobyt žáků v Praze 6. „Je to trochu škoda, u škol, které navštěvují děti z okolních obcí, což je v případě ZŠ Dědina časté, to vytváří ve třídě těžko vysvětlitelné sociální napětí,“ říká ředitel školy Mojmír Dunděra. Pro takové případy připravila Praha 6 dopis pro radnici dotyčné obce nebo městské části. „Rodiče se mohou obrátit na své zastupitele v místě, kde bydlí a odvádějí daně, aby stejně jako naše městská část na cestu přispělo,“ říká radní pro školství Ondřej Balatka.

Třešnička na dortu
Vyhlášení grantu však ředitelé škol shodně velmi oceňují. „Mnozí žáci díky tomu dosáhnou na pomyslnou třešničku na dortu, a tou je v jazykovém vzdělávání výjezd do zahraničí. Výjezdy sice organizuje naše škola každoročně, ale s ohledem na cenu jsou pro většinu žáků nedostupné,“ říká Mojmír Dunděra z Dědiny.

O grant se zajímá také základní škola Pod Marjánkou. „Rozhodně se chystáme do projektu zapojit, a to v několika oblastech. V současnosti připravujeme již tradiční výměnný zájezd do Dánska, dále poznávací zájezd do Francie a jako horkou novinku chystáme výjezd nejlepších studentů školy do USA, konkrétně do Washingtonu D.C., kde se na podzim uskuteční setkání studentů z téměř stovky zemí,“ plánuje ředitelka Marcela Pácalová.

Podle ředitelky školy na Hanspaulce Marie Pojerové jazykové pobyty zlepšují nejen komunikační dovednosti v cizím jazyce, ale motivují žáky pro další studium. „Je to nabídka, která se neodmítá, a školy jsou za ni rády,“ říká o grantovém programu. „V naší škole se kromě angličtiny vyučuje ještě německý a italský jazyk, a proto chceme finanční prostředky poskytnuté městskou částí využít pro výjezdy do Anglie, Rakouska a Itálie,“ uvedla.

Grantový program není otevřen pouze zahraničním pobytům. „Další možností je uspořádat jazykové letní tábory, ve kterých budou vyučovat rodilí mluvčí. Buď příměstské, kdekoliv v Čechách nebo i v zahraničí,“ upozorňuje starosta. „Radnice je z programu připravena hradit část nákladů na organizaci,“ dodává. O organizaci takového tábora již uvažuje například ZŠ Hanspaulka: „Uvažujeme i o organizaci jazykového tábora pro žáky prvního stupně,“ dodává ředitelka Pojerová.

Peníze i pro učitele
Otevřený svět nezapomíná na ostatní školáky a děti v mateřských školách. Jim by měl program zlepšit výuku díky kvalitním pedagogům, zpravidla rodilým mluvčím. „Městská část chce školám přispět na platy a příslušné zákonné odvody. Měli by to být skuteční učitelé, ne lidé, kterým se doma nedařilo, takže odjeli učit svoji rodnou řeč do Čech,“ podotýká Chalupa. Výuka ve školkách by dle něj měla probíhat ne učením slovíček, ale hrou a aktivní komunikací. „Již nyní jsou s tím ve školkách dobré zkušenosti.“Školáci nebudou jen cestovat
Své nově nabyté znalosti si budou moct poměřit s ostatními. Radnice připravuje jazykovou soutěž „Open World“, která bude tentokrát zaměřena jen na angličtinu. Školy budou do soutěže vysílat minimálně čtyřčlenná družstva žáků z devátých ročníků. „Úkolem bude vyjádřit dané téma s využitím všech komunikačních dovedností. Posuzovat se bude nejen jazyková náročnost, ale i umělecký výraz, estetický dojem, originalita a přirozenost projevu,“ vysvětluje radní Balatka. Podle něj by v porotě kromě jazykových odborníků mohli zasednout například osobnosti uměleckého světa, kterých v Praze 6 není málo.

Samotné školy budou mít možnost soutěžit také. Prestižní postavení celého programu Otevřený svět by mělo podtrhnout udělení titulu Excelentní jazyková škola. O ten se budou smět školy ucházet až příští rok po splnění přísných podmínek stanovených radnicí. Mezi ně patří mimo jiné umístění školy v horních 20% celostátního průměru ve srovnávacích testech. Excelentní škola by měla nabízet výuku minimálně čtyř cizích jazyků kvalifikovanými vyučujícími. Titul by měl rodičům zaručit informaci, že jazyková výuka je skutečně kvalitní.