Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Častým tématem při veřejných jednáních je deregulace. Lidé požadují návrat výše nájmů na minulé roky. Jaký je tedy systém vaší pomoci? A co rok 2010? Paradoxní je, že lidé nemají na placení nájmu a přitom nevyužívají systému sociálních dávek…

Častým tématem při veřejných jednáních je deregulace. Lidé požadují návrat výše nájmů na minulé roky.

Snížení nájmu nemůže být plošné, jak to občas slýchávám. Je celá řada lidí, kteří žijí v bytech s deregulovaným nájmem, a najdeme mezi nimi poslance, senátory, top manažery. Nevidím jediný důvod, proč by tito lidé, mající příjem několikrát vyšší nežli je celostátní průměr, měli platit méně. Stejně tak nevidím důvod, proč by si pomoc zasloužili jen ti nájemníci, kteří žijí v obecních bytech a ne ti, kteří bydlí u soukromníka. Proto nabízíme systém finanční pomoci, který se snaží být spravedlivý a nerozlišovat obecní a soukromé nájemce. Především však pomáhá lidem, kteří si sami pomoci nemohou a nemůže jim vypomoci ani jejich rodina. Domnívám se, že to je právě okamžik, kdy musí přijít s nějakým řešením obec.

Jaký je tedy systém vaší pomoci?

Rozhodně není plošný, ale individuální. Nikdo by neměl zůstat stranou, především ne senioři, kteří jsou nejohroženější sociální skupinou. Pokud se kdokoliv dostane do problémů s placením nájmu a nebude schopen si pomoci sám, jsme připraveni se sejít a hledat řešení, bez ohledu na to, zda půjde o nájemníka z obecního či soukromého bytu.

A co rok 2010?

O nájmu v příštím roce není rozhodnuto. Bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet situace na trhu s byty, sociální situace a schopnost platit nájem u občanů Prahy 6. Navíc o tom, jak postupovat v příštím roce, jsme připraveni vést ještě diskuze. Pokud někdo dnes tvrdí, co bude v roce 2010, říká fámy.

Paradoxní je, že lidé nemají na placení nájmu a přitom nevyužívají systému sociálních dávek…

I s takovými případy jsem se setkal. Především by se lidé neměli stydět využít možnosti získat sociální dávku určenou na bydlení od státu. Bohužel, ne každý to dosud využil, a to i přesto, že podle výše příjmu na to má nárok. Od toho tu stát je a k tomu mají finanční příspěvky sloužit. Navíc čerpání příspěvku od státu jim otevře dveře také k čerpání finanční podpory, kterou připravila radnice, a která ročně může dosáhnout až dvaceti tisíc korun.