Ukrajinský básník měl stát na Lotyšském náměstí

Místní si sochu v parku nepřejí

Dvou a půl metrová socha ukrajinského básníka Tarase Ševčenka měla dominovat Lotyšskému náměstí.

Se svolením městské části ji tam k poctě svého krajana chtěla umístit Ukrajinská iniciativa v ČR. Se stavbou ale začala předčasně, dřív, než umístění sochy schválil úřad Prahy 6. Mezitím začali proti osazení sochy protestovat obyvatelé domů kolem náměstí.

V podstatě současně s tím, kdy se teprve začalo projednávat územní řízení, vjely na „Lotyšák“ stroje, které pro pomník vykopaly základy. „Základ sochy byl vyhlouben a zalit betonem 3. 12. Teprve 5. 12. bylo vyvěšeno na úřední desce oznámení o zahájení územního řízení o umístění sochy,“ upozornil jeden z odpůrců umístění sochy a iniciátor petice proti jejímu osazení Pavel Šabata z Lotyšské ulice. „V průběhu řízení stavební úřad zjistil, že stavba byla již zahájena – byl vybetonován základ. Žádost o umístění stavby se tak stala zjevně bezpředmětnou. Z těchto důvodů se územní řízení zastavuje a bude zahájeno řízení o odstranění stavby,“ sdělil Petr Malotin z odboru výstavby Prahy 6. Základy sochy jsou tímto nepovolenou stavbou a úřad je nařídil odstranit. Proč pomník začal růst bez platného povolení? „Prostě se stal omyl. Dělala na tom ukrajinská firma a spletli si datum,“ vysvětluje předseda Ukrajinské iniciativy pan Rajčinec. Ten také doufá, že v následujících jednáních bude možné stavbu dodatečně povolit. Možnost dodatečného povolení připouští i vedoucí odboru výstavby. „Nicméně stavební úřad nyní rozhodl, že se jedná o černou stavbu,“ řekl. Stavbu realizuje na své náklady ukrajinská strana. Praha 6 figuruje pouze v rámci povolovacího procesu.

Ševčenko a Lotyšák?

Někteří obyvatelé kolem parku na Lotyšáku doufají, že socha na něm nakonec nebude. Během dvou týdnů se na petici proti umístění sochy Tarase Ševčenka podepsalo na 150 lidí. Protestují nejen proti nelegálně postaveným základům, ale žádají, aby postavení sochy úřad zamítl. O jejich námitkách ale odbor výstavby nerozhodoval. „Naše výhrady proti soše budeme řešit na společném jednání se zástupci iniciativy a městskou částí,“ řekl Pavel Šabata a dodává: „Nezpochybňuji důležitost básníka Tarase Ševčenka pro Ukrajinu, ale nechápu jeho vztah k Lotyšskému náměstí. Také návrh jeho sochy v nadživotní velikosti s celkovou výškou 3 m včetně podstavce a umělecké zpracování sochy neodpovídá mým představám o hezkém uměleckém díle.“ Podle Šabaty má navrhovaná podoba sochy tradiční ruský tvar pomníku velikána, se kterým není mnoho lidí užívající Lotyšské náměstí ztotožněno, a nemají zájem se do konce života na takovouto sochu dívat.

Jako jiná místa, kam by se mohla socha umístit, navrhuje Šabata roh Rooseveltovy ulice, případně park na náměstí Interbrigády, které jsou v dohledu Ukrajinského velvyslanectví.

Přes nelibost některých obyvatel nelze zpochybnit skutečnost, že oblast okolo Rooseveltovy ulice se stala po I. sv. válce útočištěm emigrující inteligence ze vznikajícího Sovětského svazu. Básník Taras Ševčenko (1814 – 1861) představuje ikonu ukrajinského lidu, symbol Ukrajiny a je zakladatelem novodobé ukrajinské literatury. Jeho socha měla být odhalena při návštěvě ukrajinského prezidenta v Česku.