Volné průjezdy po Evropské by neměly ohrozit dopravu

Evropská by i při vypnutých semaforech měla být bezpečná. Starosta Tomáš Chalupa vyjednal s policií, aby při volných průjezdech státníků hlídala důležité křižovatky a přechody. Ministra vnitra Langera požádal, aby se frekvence vypínání světel snížila.

Kolony politiků a diplomatů míří z letiště do centra města. V době českého předsedání Evropské unii pro obyvatele šestky běžná podívaná. A s tím i blikající oranžová světla na semaforech, aby se zajistil jejich volný průjezd. V takovém okamžiku na více než deset kilometrů dlouhé třídě nastávají těžké chvíle. Tvoří se kolony z vedlejších ulic, pro chodce je prakticky nemožné přejít na druhou stranu. „Vždy několikrát nakročím, ale vstoupit si netroufnu. Čekám minuty, než se někdo uvolí mne pustit,“ říká Václav Pluhař, který je již v důchodovém věku a bydlí na Červeném Vrchu. Řidiči s oblibou využijí nefunkční semafory a Evropskou se řítí po vzoru vládních kolon. „Připojit se z vedlejší ulice se v podstatě nedá,“ říká Martina Vacková, která dobře zná situaci z lokality Veleslavína. Nejhůř jsou na tom pak děti na cestě ze školy, které si se situací nevědí rady.

Pomohl dopis ministrovi
Vedení radnice se proto rozhodlo zasáhnout. Starosta Tomáš Chalupa oslovil dopisem ministra vnitra Ivana Langera. „ Chápu, že je potřeba státní návštěvy chránit. Požádal jsem pana ministra, aby policie zajistila hlídky u maximálního počtu přechodů pro chodce, když jsou semafory kvůli kolonám vypnuty. A také, aby se signalizace vypínala méně často a s větším uvážením,“ vysvětlil Chalupa, který odmítá představu, že by kvůli politikům z Evropy měla být ohrožena bezpečnost obyvatel šestky. „Městská část investovala do zvýšení bezpečnosti na Evropské miliony korun, i proto zde za poslední roky nedošlo k žádné tragédii. Prosba u ministra našla odezvu. Ještě před týdnem prázdné křižovatky krátce po intervenci starosty hlídali policisté, a bude to mu tak i nadále. „Při průjezdu kolon policisté na Evropské dohlížejí na provoz na nejdůležitějších křižovatkách,“ sdělil mluvčí pražské policie Tomáš Hulan. Ten také sdělil, že k vypínání světel bude docházet v minimální možné míře a po co nejkratší dobu. „I když chápu, že minimální doba může být pro někoho relativní,“ dodává. V některých případech totiž, pokud jede více kolon za sebou, policie přistupuje k variantě, že nechá světla vypnutá delší dobu. Z několikaminutové záležitosti se tak stává i půlhodinová. „Potom je provoz řízen policisty,“ ujišťuje. Odmítá však názor, že policie poskytuje volný průjezd osobám, které to nepotřebují a ve svých státech takové možnosti nevyužívají: „Opatření se používají při přepravě střežených osob k zajištění jejich bezpečnosti podle předepsaného protokolu.“

Policistům budou v hlídání Evropské pomáhat i městští strážníci. „Nařídil jsem našim strážníkům, aby hlídali přechod nedaleko školy Alžírská a přechod u nákupního střediska na Červeném Vrchu,“ sdělil starosta. To potvrdil i ředitel městské policie Viktor Richter. „Pokud k průjezdům dojde, strážníci jsou na sto procent na těchto přechodech,“ říká s tím, že mimo tuto dobu strážníci hlídají přechody i pokud je semafor mimo provoz, a pravidelně i v hodinách před a po začátku vyučování při vybraných základních školách.