Zastupitelé rozdělili miliony v grantech

Rozdělení grantových příspěvků v oblasti zájmových aktivit, sociální oblasti a zdravotnictví, na opravu tělocvičen a sportovních zařízení, na ekologické aktivity nebo na projekty prevence „Zdravá Šestka“ schválili v únoru zastupitelé na doporučení grantových i odborných komisí.

Více než milion šest set tisíc korun přidělili zastupitelé organizacím, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí i seniorů v Praze 6, případně vzdělávací činnosti. V grantových řízeních se sešlo více než sto žádostí, přičemž sedmdesát projektů bylo úspěšných. Mezi příjemci grantů jsou tradiční organizátoři akcí, jako Walden-liga lesní moudrosti, Svatovítská keramická dílna, Centrum volného času Bilbo, Ateliér Kaštan, Junák nebo sportovní oddíly a kluby z Prahy 6 a další.

Do oblasti zdravotnictví zastupitelé poslali částku dva miliony čtyři sta tisíc korun. O udělení grantu se původně ucházelo 38 projektů s částkou přes pět milionů korun. Městská část nakonec přispěje na provozní náklady nebo pečovatelskou službu téměř všem subjektům, vyřadila pouze čtyři projekty. Největší částky, přes sto tisíc korun, dostanou Centrum sociálních služeb v Nebušicích, Domov sv. Karla Boromejského, Diakonie ČCE, Domov sv. Rodiny, Speciální domov mládeže Sedlec, Na-dace Bona nebo Hospic Štrasburk.

Dva a tři čtvrtě milionu korun přidělili zastupitelé sportovním klubům na opravu sportovních areálů. Oddíly při-tom žádaly ještě o jeden a půl milionu více. Z veřejných peněz tak městská část přispěje například TJ Sokolu Liboc na rekonstrukci podlahy v tělocvičně, na dokončení opravy areálu fotbalového SK Střešovice, HC Hvězda na opravu sochy a vstupu na stadion či opravu šaten pro veřejnost nebo na rekonstrukci šaten Tatranu Střešovice.

V grantovém řízení Zdravá Šestka půjde letos do oblasti protidrogové prevence a sociálně nežádoucích jevů jeden milión sedmdesát tisíc korun z požadovaných dvou a půl milionu korun. Podporu tak získalo čtyřicet projektů. Příjemci grantů byly převážně základní školy a gymnázia z Prahy 6.

Pouze tři projekty se ucházely o grant v oblasti ekologie. Nejzajímavější je plán ZŠ Interbrigády vybudovat „zelenou“ učebnu z přilehlé zahrady.

Všichni příjemci grantů z Prahy 6 mají povinnost zúčastnit se obecního programu Veřejná služba, v rámci kterého musejí pomoci seniorům nebo handicapovaným lidem.