Bienále pro Diakonii pomáhá bourat bariéry

Dejvický sbor Českobratrské církve evangelické přichází opět po dvou letech s kulturně charitativní akcí Bienále pro Diakonii.

„I noc se stane světlem" je motto letošního ročníku Bienále; posloužilo jako inspirace několika desítkám umělců, kteří se rozhodli tento projekt podpořit věnováním svého díla. Výtvarníci pojali téma velmi volně a mnozí věnovali obrazy, které hýří světlem a jarními motivy. Našel se dokonce mecenáš, který ve prospěch projektu věnoval grafické listy Maxe Švabinského. Kromě významných současných jmen a jmen nadějných mladých umělců tak najdete ve výstavním a prodejním katalogu rovněž jméno českého klasika evropského renomé.

Výstavu doplní bohatý doprovodný program. V rámci večerních doprovodných programů vystoupí zpěvák a skladatel Vladimír Merta (22. 4. v 18.30), spisovatel Jiří Stránský (21. 4. v 18.30), ale i mnoho nadaných hudebníků a umělců. Druhý ročník prodejní výstavy s dobročinnou aukcí ve prospěch Střediska Diakonie ČCE bude probíhat v prostorách sboru Wintrova 15, Praha 6 od 20. do 25. dubna, po-pá 14 až 20 hod., so 10 až 13 hod. Celý katalog výstavy, informace o aukci a doprovodných programech najdete na www.bienaleprodiakonii.cz