Hrdina Morávek má nyní pomník v Dejvicích

náhled souboru67 let uplynulo 21. března od hrdinské smrti štábního kapitána a in memoriam brigádního generála Václava Morávka, člena legendární protinacistické odbojové skupiny Tři králové, do níž patřili i plukovník, in memoriam generálmajor Josef Balabán a podplukovník, in memoriam generálmajor Josef Mašín.

Jeho památku uctili pietním aktem o den dříve zástupci Generálního štábu armády, primátora hlavního města Prahy, Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu. Za Prahu 6 se k pomníku přišel poklonit radní Jan Záruba.

Pietní akt se konal v areálu pražských kasáren v Dejvicích, kam byl Morávkův pomník provizorně umístěn. Původně stál v parčíku u Prašného mostu, v místech, kde skončil Morávkův výjimečný boj proti okupaci naší vlasti nacismem po přestřelce s několika členy pražského gestapa. V důsledku výstavby tunelu Blanka a prací kolem Prašného mostu byl nutný přesun. Po jednání Společnosti Václava Morávka s Českým svazem bojovníků za svobodu, Prahou 6 a s Armádou ČR bylo dosaženo dohody. Památník Václava Morávka byl od Prašného mostu na dobu rekonstrukčních prací přemístěn do kasáren Posádkového velitelství Praha v Čínské ulici v Dejvicích. S projevem u pomníku vystoupil také Václav Lachout, který za Sdružení domácího odboje a partyzánů zdůraznil: „Připomínáme si zde památku vojáka, jemuž byla jeho přísaha svatá, a slova věrni zůstaneme čestně splnil.“

Součástí piety bylo i slavnostní předání čestných odznaků se jménem tohoto významného hrdiny protifašistického odboje, k jehož odkazu se hlásí zejména současné armádní zálohy. Celkem převzalo toto ocenění třicet devět vyznamenaných z celé republiky. Převážnou většinu tvořili příslušníci aktivní zálohy.