Krátce z městské policie

Rozšířit počet strážnických služeben Městská policie připravila novinku pro řidiče.