Letiště uklízí dráhy létá se přes Bílou horu

Pravidelnou jarní údržbu dráhového systému plánuje Letiště Praha od 14. 4. do 18. 5. a rozdělilo ji do několika etap.

V té první bude na jedenáct dní uzavřena vedlejší dráha 13/31 vedoucí nad Bílou horou, Ruzyní a dalšími hustě osídlenými oblastmi. Na tuto vedlejší dráhu se naopak plný provoz přesune od 25. do 29. dubna, kdy dojde k plné uzávěře hlavní dráhy 06/24. Výjimkou bude doba od půlnoci do páté hodiny ranní, v tu dobu nerealizuje letiště žádný let. Ve třetí etapě od 30. 4. do 18. 5. přistoupí letiště k tzv. sekvenční údržbě. Hlavní dráha se bude opravovat každý den od 6 hodin do půlnoci, ve zbývajících nočních hodinách bude v provozu. „Letiště Praha tak plní dohodu, kterou uzavřelo před dvěma roky se starosty hustě osídlených částí Prahy a Kladenska. Provoz plánujeme tak, aby se v noci nevyužívala vedlejší dráha, jejíž letové koridory vedou nad jejich územím,“ uvedl vrchní ředitel Letiště Praha pro Letecký obchod, provoz a řízení majetku Jiří Pos, a doplnil: „Současně můžeme díky kombinovanému využití hlavní a vedlejší dráhy uspokojit poptávku leteckých společností, které využívají noční hodiny zejména pro odlety a přílety charterových letů.“

Jarní údržbu dráhového systému letiště provádí každoročně před hlavní letní letovou sezónou. Práce zahrnují opravy trhlin, porušených hran betonových desek nebo sanaci místně narušené povrchové vrstvy, atd. Opravy drah trvají jen nezbytně krátkou dobu nutnou pro zvládnutí kvalitní údržby.

Termíny oprav: