Opravy obecních domů spolknou stovky milionů

Rozsáhlé a nákladné rekonstrukce obecních domů naplánovala Praha 6 na letošní rok. Opravy se dotknou celkem pětadvaceti domů a náklady na jejich rekonstrukci dosáhnou obrovské výše 424 milionů korun. „Všechny domy, které zůstávají v majetku obce, již prošly nebo postupně projdou celkovou opravou,“ ujišťuje zástupce starosty Václav Širl, který má na starosti obecní majetek.

Po masivní privatizaci si městská část ponechala v majetku přibližně 85 domů. Jelikož nájemné vybrané v těchto bytech často nestačí pokrýt náklady na rekonstrukci, již na konci minulého roku schválila rada i zastupitelé, že opravy domů bude dotovat z vlastní podnikatelské činnosti. „Peníze z nájmů jsme vždy formou rekonstrukcí vraceli do obecních domů zpět. Vybrané nájemné při stávajících cenách stavebních prací na rekonstrukce nestačí,“ řekl starosta Tomáš Chalupa. Například na opravu domu Dejvická 14, dokončenou v loňském roce, byly vynaloženy náklady ve výši 17 milionu korun, přitom výnosy z nájmu za stejný rok činily něco málo přes jeden a půl milionu. „Pokud by prostředky na opravy měly vycházet pouze z vybraného nájemného, musely by se tak kumulovat několik let,“ vysvětlil Chalupa. Částku 151,7 milionu korun na opravy bytového fondu, kterou Praha 6 sama sobě půjčí, začne splácet zpět do rozpočtu v roce 2010 s tříprocentním úrokem.

Kompletní rekonstrukcí letos projde celý blok 9 domů s 205 byty v Rooseveltově ulici (mezi ulicemi Terronská a Jugoslávských Partyzánů), konkrétně č. p. 611 – 619. Za sumu blížící se 200 milionům korun se opraví veškeré vnitřní rozvody, střecha, okna, fasáda. Náročné opravy budou rozděleny do dvou let. Domy dostanou nové schránky i zvonky. Počítá se s vybudováním kotelny pro následnou modernizaci vytápění všech objektů. Výnosy z jednotlivých domů v tomto bloku se pohybovaly v součtu za poslední dva roky v rozpětí od jednoho a půl do dvou milionů korun.

Komplexní rekonstrukce se dočkají i dva domy na Vítězném náměstí s náklady 12 a 27 milionů a jeden v Eliášově ulici. Zde přijdou opravy na 25 milionů 500 tisíc. Výnosy za poslední dva roky z tohoto domu činily 3, 8 milionu korun.

Rekordní investici 181 milionů čeká dům na Dejvické ulici, kde se ke kompletní rekonstrukci domu přidává ještě modernizace divadla Spejbla a Hurvínka. Celkovou opravou projde další dům na Dejvické 52 a v Hermelínské ulici na Hanspaulce. V dalším komplexu deseti domů na Bělohorské ulici je pak v letošním roce plánována výměna havarijních výtahů.

„Seznam domů, podle kterého opravy probíhají, se vytvořil v minulých letech a každoročně se aktualizuje dle technického stavu domů, vysvětlil Václav Širl. Přestože nájemníci domů nemohou výrazně ovlivnit rozsah prací, ani výběr dodavatele stavby, z každého domu mají možnost vybrat svého zástupce, který má možnost být u výběrových řízení a účastnit se kontrolních dnů. Před začátkem každé rekonstrukce dostanou nájemníci informace o tom, kdy práce začnou, o jejich postupu a na koho se mohou obracet s dotazy.