Přidělování bytů v DPS je pružnější

Libocký pečovatelský dům nabízí 31 volných pokojů

Dům s pečovatelskou službou v Liboci má volné místnosti k nastěhování. Radní Prahy 6 navíc rozhodli, že věkovou hranici pro přijetí do tohoto domu s pečovatelskou službou sníží na 65 let. Týká se to však pouze domu v Liboci, u domu s pečovatelskou službou ve Šlejnické v Dejvicích zůstává hranice 70 let.

Pro oba domy pak platí další změna: pořadníky na umístění se nebudou sestavovat jednou ročně, ale budou se aktualizovat po celý rok. Tento návrh iniciovala a prosadila předsedkyně sociálně bytové komise Kateřina Chalupová: „Praxe ukázala, že sestavování pořadníku na rok dopředu není praktické. Nový systém dovolí reagovat na aktuální situaci žadatelů, zejména s ohledem na jejich potřebu pečovatelské služby.“ Podle dosavadního systému se pořadník s bodově ohodnocenými přihláškami sestavoval jednou ročně, což neumožnilo aktuálně reagovat na poptávku žadatelů. „Pokud nyní někdo z občanů projeví zájem o možnost ubytování během roku, žádost bude projednána komisí a předložena radě,“ řekl radní pro sociální oblast Ondřej Balatka.

Domy s pečovatelskou službou jsou určeny občanům Prahy 6, kteří mají sníženou soběstačnost a vyžadují služby pečovatelů, zejména pak těžce zdravotně postiženým občanům. Z toho vyplývá i další podmínka, že žadatelé musejí pobírat státní příspěvek na péči I. nebo II. stupně. O přijetí rozhoduje rada městské části na doporučení odborných komisí. Praha 6 má pro své občany k dispozici dva takové domy. V současné době žije v domě Liboci 47 obyvatel a dalších 31 obytných místností je volných, k tomu dvě dvougarsoniéry pro manželské dvojice. „Pokud někdo projeví zájem o nastěhování a splní stanovené podmínky, je možné se do domova nastěhovat prakticky okamžitě,“ říká vedoucí odboru sociálních věcí Jitka Köcherová. V domě je možné využít nabízenou pomoc, nejčastěji úklid v bytě, nákupy, doprovod k lékaři, zajištění obědů a podobně. V domě v Liboci Praha 6 také rozhodla o snížení deregulovaného nájemného na 70 Kč za m2. Nájemné v této oblasti Liboce může být podle cenové mapy až 89,90 kč za m2.

Zatímco libocký dům nabízí volná místa, modernější dům s 65 byty ve Šlejnické ulici je stále plný. Podle nových pravidel bude v případě uvolnění bytu ve Šlejnické ulici zveřejněno na úřední desce Prahy 6 výběrové řízení na tento uvolněný byt, a to po dobu 14 dní. Z již evidovaných žadatelů a nově přihlášených občanů na základě výběrového řízení pak komise na svém nejbližším jednání doporučí radě nového nájemce a vybere další tři náhradníky.

Domy s pečovatelskou službou provozuje Pečovatelská služba Praha 6, která je příspěvkovou organizací městské části. Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou vyřizuje Odbor sociálních věcí, p. Marková, tel. 220 189 545, pracoviště Delta, Dědina.