Radimova bude neprůjezdná

Z důvodu výstavby vyvýšených bezpečných přechodů s přisvětlením a bezbariérovým vstupem do vozovky bude na více než týden uzavřena Radimova ulice.

Změny financované magistrátem z programu Besip prosadila Praha 6 podle požadavků místních obyvatel a školy J. A. Komenského. K uzávěře dojde kolem období Velikonoc od 11. do 21. dubna. Od 22. 4. do 16. 5. pak dojde pouze k částečné uzavírce, kdy ulice bude průjezdná s drobnými omezeními. Nové stavební úpravy nahradí zpomalovací prahy umístěné nyní ve vozovce. Současně s tím dojde k opravě vozovky v Radimově ulici v úseku od ul. Na Petynce po ulici K Zástřelu. Stav vozovky se výrazně zhoršil po letošní zimě a místy jsou v ní propady.