Sběr nebezpečného odpadu

Seznam nebezpečných odpadů, které mohou občané zdarma odložit při mo bil ním sběru NO: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zá řivky a jiný odpad obsahující rtuť, olej a tuk, barvy, tiskařské barvy, lepidla a prys kyřice obsahující nebezpečné látky, detergenty obsahující nebezpečné lát ky, nepoužitelná cytostatika, jiná nepoužitelná léčiva, baterie a akumulátory.

Další informace na odboru dopravy a životního prostředí u pí. Pokorné – tel. 220 189 902 nebo sekretariát – tel. 220 189 566.

pondělí 20. 4. trasa C
1. křižovatka ul. Arabská – Egypská 1500 – 1520
2. křižovatka ul. Africká – Nad tratí 1530 – 1550
3. křižovatka ul. V středu – Na Volánové 1600 – 1620
4. křižovatka ul. Nad stanicí – U sadu 1630 – 1650
5. křižovatka ul. Na Větrníku – Za zahradou (u recepce kolejí) 1710 – 1730
6. křižovatka ul. Na okraji – Krásného 1740 – 1800
7. křižovatka ul. Heyrovského nám. – U Hvězdy 1810 – 1830
8. ul. Na klášterním (parkoviště) 1840 – 1900

úterý 21. 4. trasa D
1. křižovatka ul. Libocká – Ruzyňská (parkoviště u býv. prodejny) 1500 – 1520
2. křižovatka ul. Vlastina – Ke Džbánu 1540 – 1600
3. ul. Navigátorů (u servisu) 1610 – 1630
4. ul. Vlastina (parkoviště poblíž KD Delta) 1640 – 1700
5. nám. Českého povstání (mezi ul. Statenická a Račická) 1710 – 1730
6. křižovatka ul. Netřebská – Hořelická 1740 – 1800
7. ul. Zličínská (za tramvajovou smyčkou) 1810 – 1830
8. křižovatka ul. Bělohorská – Bolívarova (u prodejny) 1840 – 1900