Tramvají na Bílou Horu se jezdí již přes sedmdesát let

Tramvajová trať na Bílou Horu pochází z roku 1937. V novém úseku byly tehdy zřízeny celkem tři nové zastávky U Modré hvězdy, Malý Břevnov a Bílá Hora, kde byla pro obracení postavena jednokolejná smyčka.

Je velkou zajímavostí, že trať nebyla pouze na území hlavního města, protože smyčka Bílá Hora a závěrečný úsek je umístěn na území Prahy 17, což jsou Řepy připojené k Praze až v roce 1968. Trať na Bílou Horu měla celkem zvláštní geometrické uspořádání. Osy kolejí byly od sebe koleje vzdáleny 8,9 m a odděleny stromořadím. Na uspořádání trati měla svůj vliv i poloha smyčky Vypich. Ta dnešní pochází z padesátých let minulého století a do dnešních dnů se vlastně téměř nezměnila. Předcházela ji smyčka na opačné, tj. jižní straně Bělohorské ulice.

V letech 1974–1975 proběhla první velká rekonstrukce tratě. Během ní byl odstraněn zbytek stromořadí, které už dříve mírně prořídlo, a osy kolejí byly v úseku Vypich – Moravanů sblíženy na asi 4 m. Trať i nadále vedla mimo dvouproudou vozovku, ta byla umístěna severně od tratě. Od Falcké ulice po smyčku již byla trať v dnešní podobě.

Již v letech 1984 – 1985 se trať opět rekonstruovala, a to v úseku Vypich – Falcká. Součástí byla i výstavba čtyřproudé komunikace a trať byla vybudována v celé délce na vlastním tělese technologií BKV panelů (velkoplošné panely s blokovou kolejnicí). Ačkoli se mohlo zdát, že se velké opravy trati vyhnou, opak byl pravdou. V letech 1991 až 2007 neustále se opakující výměny panelů, i na čtyřikrát rekonstruovaná trolej zapříčinily deset dlouhodobých výluk. Celkem se nejezdilo na Bílou Horu 199 dní.


Informace poskytl Ing. Jan Šurovský, Ph.D., vedoucí jednotky Dopravní cesta Tramvaje. Foto: Ivo Mahel (18. května 1974).