Vydávají se voličské průkazy

Občané Prahy 6, kteří se chtějí zúčastnit červnových voleb do Evropského parlamentu (5. a 6. 6.) a nebudou se moci dostavit k volbám v místě svého trvalého bydliště, mohou již nyní žádat o voličské průkazy. Žádosti o voličský průkaz se přijímají do 21. května na pracovištích úřadu Prahy 6.

Žádost o voličský průkaz se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici v informačních kancelářích, na webu Prahy 6 nebo v kanceláři odboru vnitřních věcí na pracovišti radnice na Deltě na Dědině. Žádost je možné vyplnit přímo na místě nebo ji s úředně ověřeným podpisem doručit na úřad. Toto úřední ověření je osvobozeno od správního poplatku. „Nejsnazší variantou je, když lidé přijdou do některé z informačních kanceláří, kde žádost vyplní, přímo tam jim podpis ověří a žádost rovnou odevzdají,“ říká vedoucí odboru vnitřních věcí radnice Olga Králová.

Voličské průkazy se žadatelům budou vydávat od 21. 5. do 3. 6. Voliči si je mohou vyzvednout osobně na pracovišti radnice na Deltě (Vlastina ul. 34, 4. poschodí, č. 413) nebo pověřit jinou osobu, kterou vybaví plnou mocí s originálem žádosti s ověřeným podpisem. Jednodušší možností je, že si voliči nechají zaslat voličský průkaz domů, pokud tak uvedou v žádosti o vydání průkazu. „Průkazy se budou zasílat obyčejnou poštou na voličem uvedenou adresu, aby nebylo třeba chodit pro průkazy na poštu,“ sdělila Králová.

Voličské průkazy umožňují lidem volit v kterékoliv volební místnosti. „Je dobré si je vyzvednout, pokud lidé plánují víkendový pobyt, výlet nebo mají předem sjednaný pobyt v nemocnici,“ uvádí Králová. V případě, že si lidé vyzvednou volební průkaz a neodcestují mimo Prahu, mohou s voličským průkazem volit i ve své volební místnosti.