Byty k výměně i prodeji

Praha 6 vyhlašuje v rámci programu deregulace výběrové řízení na pronájem obecních bytů. Většina z více než padesátky nabízených bytů má dispozice 2+kk a nepřesahuje rozlohou 50 čtverečních metrů a nachází se v lokalitě sídliště Dědina, část pak v katastru Břevnova. 

Zájemci o pronájem malého obecního bytu se musí zavázat, že dosud užívaný obecní či soukromý byt vrátí do užívání jeho majiteli. Díky programu deregulace tak lidé mají možnost platit v menším bytě menší deregulované nájemné. Žádosti o výměnu bytu většího za menší musejí být doručeny na úřad Prahy 6 do 22. června. Přihláška do výběrového řízení je k dispozici v informačních kancelářích ÚMČ Praha 6, v kancelářích odboru správy obecního majetku, oddělení bytů a nebytových prostor, Nad Alejí 2/1876 v Praze 6 nebo na www.praha6.cz. V přihlášce musí být vyplněny všechny požadované údaje, včetně ověřených podpisů.

Městská část zároveň vyhlašuje výběrové řízení na prodej patnácti bytů za nejvyšší nabídku v Břevnově, Bubenči a dalších částech Prahy 6. Informace podá SNEO, a.s., obchodní úsek, odd. prodeje bytů, Nad Alejí 2,  tel. 235 094 073, 235 094 047, 235 094 014. Prohlídky bytů jsou zajištěny na 14. 5. Nabídky je nutné doručit do 26. května.