Deset opatření proti krizi: Radnice zmrazí nájmy a podpoří podnikatele

Praha 6 chce snížit dopady finanční krize na své obyvatele. A to ještě dřív, než krizi skutečně pocítí. Připravila desítku opatření, která podpoří seniory, rodiny s dětmi i podnikatele v Praze 6. Mezi prvními kroky je rozšíření skupiny lidí, kteří mají nárok na peněžní výpomoc pro úhradu deregulovaných nájmů. Zvýší se i příspěvek na umístění dětí do jeslí. Zastaví se růst deregulovaných nájmů.

„Mají-li mít opatření nějaký smysl, musejí přijít dřív, než krize dorazí,“ říká starosta Tomáš Chalupa. Krizové desatero Prahy 6 se na tuto situaci připravuje. Podle starosty Chalupy je v Praze 6 již nyní patrný pomalý nárůst nezaměstnanosti, zatím sice jen o desetiny procent: „Z dvou procent se nezaměstnanost zvýšila na 2,4%, u žen na 2,7%.“ Vysoké procento obyvatel Prahy 6 tvoří senioři, na něž je zaměřena část desatera. „Průměrné příjmy i důchody jsou v Praze 6 sice vyšší než ve zbytku Prahy, nicméně i životní náklady jsou zde větší než jinde,“ říká Chalupa. Již v dubnu schválili zastupitelé Prahy 6, že koeficient životního minima pro výpočet finančního daru na úhradu deregulovaných nájmů se zvýší z 1,5 na 2,5 násobek životního minima. „Změny vyplynuly z praxe od začátku roku. Ukazuje se, že na dar by dosáhla jen malá skupina lidí s důchodem do 10 500 korun měsíčně a zároveň s velkým bytem. Podle našich výpočtů toto bude ta správná hranice, která pomůže větší skupině lidí,“ uvedl radní pro sociální oblast Ondřej Balatka. Nově se také bude radnice individuálně zabývat sociálními případy hodnými zvláštního zřetele, zvláště pak rodinami pečujícími nejméně o jedno dítě do 3 let věku, které nejsou schopny řešit svoji bytovou situaci samy.  

Nájem dle kvality bytu
Řadu opatření se podaří realizovat během tohoto roku, některá jsou výhledem do dalších let. Již nyní je jisté, že deregulovaný nájem v domech pro seniory se zmrazí na úroveň roku 2009. „Od letošního roku bude deregulace zastavena,“ řekl starosta Chalupa. V ostatních obecních bytech se nájem od roku 2010 nebude zvyšovat plošně, ale s ohledem na kvalitu bytu. „Cena se bude stanovovat individuálně, ani v rámci jednoho domu nemusí být kvalita bytu stejná,“ upřesňuje. S deregulovaným nájmem musejí počítat lidé v kompletně opravených domech. Naopak tam, kde stavební práce právě probíhají, lidé platí jenom část nájmů. Růst nájemného se zastaví také u sociálních organizací a sociálních bytů. Praha 6 zároveň pokračuje v programu výměn větších bytů za menší. Do 22. června se mohou senioři přihlásit do výběrového řízení na menší byt. V nabídce jich je více než padesát. Seniorům je též určena nabídka levného stravování: „Od září rozšíříme nabídku míst ve vybraných školách a dalších zařízeních, kde bude možné koupit díky příspěvku z radnice oběd za 50 korun,“ říká radní Balatka.

Rodičům s dětmi by měla pomoci intenzivní snaha navyšovat kapacitu míst ve školkách. Baby boom posledních let zaskočil nejen demografy, ale i radnice. Na šestce nyní žije takřka tři tisíce dětí do 3 let. Počet míst ve školkách by měl přibývat tempem sto a více dětí za rok. Od května městská část navíc zvyšuje příspěvek na jesle. „Umožníme dřívější návrat do práce nejohroženější skupině rodičů,“ říká Balatka.

Pro podnikatele úlevy i centrum
Radnice i letos nezvýší nájem v nebytových prostorách o inflační koeficient, který pro letošní rok vychází na 6,2%. Majitelům restaurací odpustí poplatek za zábor chodníku u předzahrádek. „Předzahrádky lákají turisty a zvyšují atraktivitu městské části,“ říká starosta s tím, že cílem radnice je prezentovat Prahu 6 jako turisticky atraktivní místo a nepřímo podpořit služby v oblasti cestovního ruchu. Nejsmělejším plánem Prahy 6 je vytvořit pro své občany komplexní poradenské a informační centrum, které by nabízelo přehlednou databázi podnikatelů a živnostníků z Prahy 6, poradenský servis  o službách pro občany a pomoc při orientaci na trhu práce v regionu, případně informace o pracovních nabídkách. „Cílem centra, které by mělo vzniknout na přelomu roku poblíž Vítězného náměstí, je propojit  občana  Prahy 6, podnikatele i zájemce o práci, nabídnout prezentační prostory pro školy a další subjekty, a tím vytvořit důležitý informační uzel “ jmenuje radní Balatka.
Na deseti bodech, jak předejít krizi, se shodla radniční koalice ODS a Evropských demokratů. Podpořila ji i opoziční ČSSD. „S krizovým desaterem souhlasíme, protože při jeho sestavování byly respektovány požadavky, které jsme dříve předkládali,“ řekl zastupitel René Pekárek, lídr opoziční ČSSD v Praze 6.

Na dubnových interpelacích zastupitelstvu označil opatření proti krizi výbor Sdružení na ochranu nájemníků slovy paní Hrčkové za dočasné, populistické předvolební gesto. SON například nesouhlasí se zastavením deregulace v domech pro seniory a požaduje je vrátit na úroveň z roku 2006. Finanční příspěvky na obědy seniorům hodnotí jako výsměch. Předsedkyně SON paní Havelková navrhla desatero doplnit o poskytnutí slevy mladým rodinám s dětmi do 18 let, “samozřejmě ne těm s milionářskými příjmy”. Jako další opatření doporučila poskytnout slevu nájemného tvůrčím a vědeckým pracovníkům. „Lidé, kteří přinášejí hodnoty státu, by měli mít důstojné prostředí pro svoji činnost. Jsou tady lidé, jako třeba pan Krejčík nebo paní Milada Šubrtová, národní umělkyně, bývalá jednička v operním zpěvu, nyní stařičká dáma. Jsou tady profesoři, docenti vysokých škol, vědci,“ řekla.
 
 
Krizové desatero Prahy 6

  1. vyplácet peněžní výpomoc na úhradu deregulovaného nájemného širší skupině lidí nežli dosud
  2. zastavit zvyšování nájmů v domech pro seniory, u obecních bytů nezvyšovat nájem plošně
  3. realizovat výměny větších bytů za menší
  4. finančně přispět na obědy seniorům
  5. zvýšit příspěvek rodičům dětí v jeslích; navyšovat kapacitu mateřských škol
  6. vytvořit komplexní poradenské a informační centrum pro občany Prahy 6
  7. nezvyšovat nájem v nebytových prostorech
  8. odpustit poplatek městské části za zábor veřejného prostranství na restaurační předzahrádky
  9. podpořit turistický ruch a nabídnout nové možnosti pro podnikatele
  10. začlenit dlouhodobě nezaměstnané do projektu Veřejná služba