Lidé si myslí, že se na ulicích pracuje málo

V rámci rekonstrukcí vozovek a chodníků, i oprav vodovodů, kanalizací a plynovodů bude v květnu uzavřeno několik ulic. V souvislosti s řadou rozkopaných míst v Praze 6 se objevují stížnosti od občanů na práce na některých stavbách. 

Řada lidí se obrací i na redakci Šestky. Někteří si stěžují, že se na stavbách málo pracuje, jiní na hluk, na velká omezení nebo na špatně provedenou práci. Zeptali jsme se proto vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Dany Charvátové, co mají lidé dělat v případě, že mají nějakou stížnost. „V řadě případů Praha 6 není ani zadavatelem zakázky. U chodníkového programu jsme pouze investorem, dodavatele prací vybírá správce komunikace (TSK),“ vysvětluje Charvátová pozici Prahy 6. „Pokud mají lidé nějaké dotazy nebo pochybnosti, je dobré se v první řadě obrátit telefonicky na odpovědného pracovníka dotčené stavby, kontakt je vždy uvedený na tabulích na stavbách,“ doporučuje Charvátová. Dále pak lidé mohou využít telefonní číslo 220 189 505 na odbor dopravy radnice Prahy 6. Mohou se také účastnit kontrolních dnů na stavbách, ty se konají minimálně jednou za dva týdny.

U chodníkového programu, tedy tam, kde dochází k výměně povrchu chodníků a vozovky financovaného Prahou 6, je předepsaná pracovní doba denně od 7 do 19 hod., včetně sobot. Pokud jde o opravy sítí, jsou chvíle, kdy dělníci na stavbě skutečně nemusí být vidět. „Když pracují na přípojkách v domech, tak je lidé na ulici nevidí,“ vysvětluje Marta Klimešová z odboru dopravy.  
 
 
Květnové uzavírky: