Ozdobte okna květinami

Městská část i letos podpoří formou grantu květinovou výzdobu oken. Podmínkou je, že květiny musejí směřovat do ulic a na veřejná prostranství. 

O grant mohou žádat majitelé bytů a bytových domů v Praze 6, ale také vlastníci objektů v Praze 6 nebo jejich nájemci, jako například školy či neziskové organizace.
 Společně se mohou o grant ucházet bytová družstva nebo společenství vlastníků, pokud se dohodnou a okna si společně vyzdobí květinami. Na rodinné domy s vlastní zahradou se granty nevztahují.

Příspěvek Prahy 6 na květinovou výzdobu může být až 1500 korun na jeden byt. „Finanční podpora se vztahuje pouze na nákup kvetoucích balkonových květin, truhlíků, květináčů, substrátu a hnojiva. Jiné položky jako držáky truhlíků, okenní zahrádky, pracovní rukavice, nářadí nebo zahradnické práce radnice neproplatí,“ říká radní Jan Záruba.

Květiny musejí být umístěny v oknech nejpozději do 5. června, poté bude následovat kontrola, kterou provede odbor životního prostředí. Výzdoba musí na oknech zůstat do 15. října. Žádost o grant se podává na formuláři, který je k dispozici ve všech informačních kancelářích a na webových stránkách městské části. K žádosti musejí být přiloženy paragony a fotografie realizované květinové výzdoby. Žádosti o grant se podávají nejpozději 15. 6. do 15 hod. do podatelny Úřadu Pod Marjánkou 12 nebo se zasílají poštou na adresu Odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 s označením „Květinová výzdoba oken směřujících na veřejná prostranství – neotvírat“. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny od 27. 7. do 31. 8. na úřední desce a s příjemci bude uzavřena smlouva.

Případné dotazy odpoví: Ing. Veronika Beranová, tel: 220 189 554, e-mail: vberanov@praha6.cz