Vlastivědné vycházky Prahou 6

Něco málo z Břevnova, trochu více ze Střešovic, Prohlídka Břevnovského kláštera, který je nejstarším mužským a dodnes činným klášterem u nás.

9. 5. Něco málo z Břevnova, trochu více ze Střešovic.
Projdeme se opět Prahou 6, ale z jiného úhlu – kolem známých usedlostí k Müllerově vile. Pořádáno ve spolupráci s Městskou částí Praha 6. Sraz v 10 hod. na zastávce autobusu č. 174 Kajetánka. Vstupné 50/40 Kč, průvodkyně H. Čenková.
 
24. 5. Prohlídka Břevnovského kláštera, který je nejstarším mužským a dodnes činným klášterem u nás.
 Máte možnost se seznámit s jeho historií a podobou, a to v různých historických etapách. Sraz v 15 hod. před objektem (Markétská 1/28, Praha 6 – Břevnov – spoj. tram. č. 15, 22, 25. stan. Břevnovský klášter). Vstupné 50/40 Kč + vstupné do kláštera 50/30, průvodkyně PhDr. J. Chrastilová
 
Procházky pořádá Porta Praga ve spolupráci s MČ Praha 6, tel.: 721 769 586, 281 911 056, e-mail: evahavlovcova@seznam.cz