Volby do Evropského parlamentu: 5. června 14 – 22 hod., 6. června 8 – 14 hod.

Voličské průkazy už jen do 21. května

Voliči, kteří se nemohou účastnit voleb v místě trvalého bydliště, mohou požádat o vydání voličského průkazu. S ním je možné volit kdekoliv po republice. Žádosti o vydání průkazu se podávají v informačních kancelářích Prahy 6, kde mají k dispozici formulář a rovnou na něm ověří podpis žadatele, a to nejpozději do 21. 5. Ověření je osvobozeno od poplatku. Formuláře jsou k dispozici též na webu Prahy 6. Voličské průkazy se budou vydávat od 21. 5. do 3. 6. na pracovišti radnice na Deltě (kancelář 413). Průkaz si také mohou nechat voliči zaslat domů poštou.

Zákon neumožňuje dopisování voličů, kteří nejsou uvedeni v seznamu voličů okrskovou komisí přímo ve volební místnosti, a to přesto, že prokáží trvalé bydliště v okrsku a právo volit. Nahlédnout předem do seznamu voličů a ověřit si tak, zda je volič zapsán v seznamu, lze na odboru vnitřních věcí (Vlastina 34, objekt Delta, kanc. 413) v návštěvní dny úřadu. Informace nelze podávat telefonicky.
 
V Liboci se volí jinde než dosud
Lidé, kteří dosud volili v základní škole Vlastina, musejí dát pozor na změnu volební místnosti. Lidé z volebního okrsku 75 půjdou nově volit do základní školy Dědina. Voliči z okrsků 76 a 77 budou volit v mateřské škole Libocká. Změny budou uvedeny na obálce s hlasovacími lístky.

Voliči z Hradčan v minulých volbách vhazovali lístky do uren v Písecké bráně (z důvodu rekonstrukce Škodova paláce). Pro současné volby zůstává volební místnost znovu v Písecké bráně.

Na území městské části Praha 6 se bude hlasovat ve 104 volebních okrscích. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději tři dny před dnem voleb. V případě dotazů se obracejte na odbor vnitřních věcí úřadu Prahy 6, tel. 220 189 757 nebo 755. 
 
Práce ve volebních komisích
Zájemci o práci ve volebních komisích se mohou hlásit na tel. 220 189 190 nebo 146, e-mailem na adrese: ivajshaj@praha6.cz, příp. v informačních kancelářích úřadu MČ Praha 6. Zákonná odměna za členství v komisi je 1300,- Kč před zdaněním a vyplacena bude po ukončení činnosti volební komise.
Sčítání hlasů v okrscích bude probíhat až ve večerních, resp. nočních hodinách, v neděli dne 7. 6. (tj. po ukončení hlasování ve všech volebních okrscích na území Evropské unie).