Zprávy ze zastupitelstva

Praha 6 i letošním podpoří zapojení dlouhodobě nezaměstnaných lidí do práce. K nim se připojí lidé bez přístřeší a lidé odsouzení k trestu veřejně prospěšných prací.

V Praze 6 se budou starat o úklid zeleně na vytipovaných pozemcích nebo o likvidaci mikroskládek. V dubnu schválili zastupitelé příspěvek třem organizacím, jejichž klienti se na úklidu podílí. Mezi nimi jsou Armáda spásy a sdružení Emauzy, které dostanou po dvou stech tisících na úhradu odměn nebo na nákup pracovních pomůcek a čisticích prostředků. S oběma organizacemi městská část spolupracuje několik let. Nově bude spolupracovat se sdružením Etincelle, které se stará o lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Na provádění pravidelného úklidu uvolnila sdružení 100 tisíc korun.

Dosud nevalná spolupráce mezi Památníkem národního písemnictví a Prahou 6 vstupuje do nové etapy. Obě strany mají zájem zejména na tom, aby se lidem více otevřel letohrádek Hvězda, který památník spravuje. Zastupitelé schválili příspěvek 100 tisíc korun na pořádání unikátní výstavy „Literatura bez hranic“, která je věnována pěti nejvýznamnějším novodobým českým spisovatelům Haškovi, Čapkovi, Seifertovi, Hrabalovi a Havlovi. Výstava má směřovat i k oživení letohrádku pro veřejnost. Ve dny konání promenádních koncertů ve Hvězdě bude na výstavu vstup zdarma, stejně tak 18. 5. na Mezinárodní den muzeí a galerií.