ČVUT opět staví v Dejvicích

Vareálu vysokých škol vDejvicích vyroste za 18 měsíců nová budova. Takový je i její název: ČVUT – Nová budova Dejvice. Jde o největší investici Českého vysokého učení technického za posledních pětadvacet let. Budova bude sloužit Fakultě architektury a dalším součástem.

Vpolovině května stvrdil svým podpisem vBetlémské kapli rektor ČVUT Václav Havlíček smlouvu sdodavateli stavby sdružením společností Metrostav a VCES. Včervnu se následně plánuje poklepání základního kamene nové budovy, která vyroste v sousedství budovy Fakulty stavební a Národní technické knihovny.

Nový objekt bude sloužit převážně studentům Fakulty architektury. „Fakulta architektury dlouhodobě registruje převis zájemců o studium tohoto oboru a svá současná pracoviště má roztříštěna na třech místech dejvického kampusu,“ zdůvodňuje potřebnost výstavby prorektor ČVUT Miloslav Pavlík. Díky novému zázemí se výhledově rozšíří kapacita studijních oborů architektura, urbanismus a průmyslový design o 400 studentů. „Budova je navržena jako univerzální prostor pro výuku technických oborů. Poslouží však i dalším součástem univerzity,“ dodal Pavlík stím, že bude možné společně využít i velkokapacitní učebny pro 300 a 180 posluchačů. Prostory, které studenti dosud užívali, následně využije nově akreditovaná Fakulta informačních technologií a Vědecký inkubátor ČVUT.

Celkové náklady jsou 1,225 miliardy korun. Podle prorektora Pavlíka stavbu dotuje stát 980 milióny korun, finanční spoluúčast univerzity je pak 245 miliónů. „Díky tendrovému řízení na dodavatele stavby se výrazně zkrátila doba výstavby způvodně předpokládaných šestadvaceti na osmnáct měsíců,“ říká s uspokojením.

„Na konci května došlo ze strany ČVUT kpředání staveniště dodavatelům stavby,“ informoval Petr Kubant, ředitel Útvaru výstavby a investiční činnosti ČVUT. Stavba má být tudíž hotova do konce října příštího roku,“ dodal. Zaměstnanci ČVUT a studenti tak dočasně přijdou o své parkoviště při ulici Kolejní. Na něm totiž budova bude stát. Bude mít osm nadzemních a tři podzemní podlaží. Do nich se vejde 320 parkovacích míst. Jednotlivá nadzemní patra budou propojena třemi atrii zastřešenými prosklenou konstrukcí. Návrh stavby je dílem ateliéru architektky Aleny Šrámkové, která na fakultě vyučuje, a jejích kolegů Lukáše Ehla a Tomáše Koumara. Škola bude mít tvar kvádru ve tvaru L a je postavena vduchu, který navazuje na výraz budovy, v němž česká architektura excelovala vmeziválečném období. „Bylo potřeba citlivě navázat i na okolní objekty,“ komentuje architektonický styl Miloslav Pavlík. „Škola je vybavena soudobou technologií vyprojektovanou se snahou o co nejlevnější provoz a co nejvyšší standard,“ doplňuje Alena Šrámková.

Nadvzhledem budovy však vyjádřili rozpaky radní městské části. „Je to vůbec poprvé, co Praha 6 nesouhlasila svýsledkem architektonické soutěže,“ uvedl starosta Tomáš Chalupa. Radní ve svém vyjádření zloňského roku pochybují, zda „ČVUT měla za cíl vybudovat vDejvicích mimořádné dílo hodné nejstarší technické univerzity v Evropě“. „Bude hrdým a sebevědomým svědectvím soudobé architektury?“ ptají se na adresu budovy radní. „Spolemikou starosty Chalupy však nesouhlasí řada odborné, ale i laické veřejnosti,“ sdělil prorektor Pavlík.

Návrh profesorky Aleny Šrámkové vyšel vítězně zesoutěže 35 týmů a vybrala jej komise složená zvýznamných architektů. Sama autorka kněmu dodává: „Stavět školu příštím stavitelům není snadné. Dům školy by měl být jednoduchý, aby nepřekážel složitým myšlenkám. Chtěli bychom, aby nová budova byla rozumná, trošku chudší, aby vedla žáky ke skromnosti a aby nic nepředstírala.“


Nová budova vyroste během 18 měsíců. ČVUT tak bude mít možnost přijmout více studentů, zejména oboru architektury.